PDF

„Great stories” of a small nation – self-presentation constructed through folktales

https://doi.org/10.54013/kk654a1

The article discusses how rumours and legends work together in creating national and personal identity. The subject matter is a narrative cycle centered around so-called stories of descendence. According to these stories, a number of famous people such as Harry S. Truman, Benito Mussolini, Franklin Delano Roosevelt, Boris Yeltsin, Boris Becker, Ayrton Senna da Silva, Lady Diana etc are either Estonians or have Estonian ancestors. Following these stories through many different sources and material (archival texts, memories, diaries, literature, media, popculture) we can observe how vibrant this discourse has been and still is today. We may take these stories with a grain of salt, but these legends and rumours certainly articulate the beliefs and wishes of Estonians as well as provoke debate about the described events, their credibility and interpretation.

References

ARHIIVIMATERJALID

RKM II = Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalise kogu seeria.

ERA MD = Eesti Rahvaluule Arhiivi helikogu seeria.

KIRJANDUS

Aarelaid, Aili 2012. Aili Aarelaid: identiteet pole ehteasjake. – Postimees 18. III. http://arvamus.postimees.ee/778466/aili-aarelaid-identiteet-pole-ehteasjake/ (10. IV 2012).

Alle, August 1924. Juhan Jaik: Võrumaa jutud. Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus 1924. – Looming, nr 10, lk 808–810.
http://www.kirmus.ee/erni/pead/24pea07.html/(10. IV 2012).

Annus, Epp 2000. Kiigelaul mineviku ja tuleviku vahel: rahvuslikust mütoloogiast. – Looming, nr 1, lk 88–95.

Bacchilega, Cristina 1997. Postmodern Fairy Tales. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
https://doi.org/10.9783/9780812200638

Dégh, Linda 2001. Legend and Belief. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.

Fine, Gary Alan 1997. Rumor. – Folklore. An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, 2. Toim Thomas A. Green. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, lk 741–743.

Fine, Gary Alan, Ellis, Bill 2010. The Global Grapevine. Why Rumors of Terrorism, Immigration, and Trade Matter. New York–Oxford: Oxford University Press.

Goldstein, Diane E. 2004. Once Upon a Virus. AIDS Legends and Vernacular Risk Perception. Logan, Utah: Utah State University Press.

Grabbi, Hellar 2012. Seisata, aeg! Tartu: Ilmamaa.

Hemingway, Ernest 1965. To Have and Have Not. New York: Charles Scribner’s Sons.

Hemingway, Ernest 2001. Kellel on ja kellel pole. Tõlkinud Mart Kangur. Tallinn: Kupar.

Hinrikus, Rutt 2006. Sõja ajal kasvanud tüdrukud. Eesti naiste mälestused Saksa okupatsioonist. Tallinn: Tänapäev.

Jaanson, Kaido 2002. Kommentaar: Eesti ja Hiina suhted läbi ajaloo. – Postimees 12. VI.

Jaik, Juhan 2008. Võrumaa jutud. Tallinn: Kirjastus Canopus. (Esmatrükk 1924).

Kaalep, Tiina, Kangur, Paavo 2001. Boris Becker – kõige kuulsam eestlane. – Eesti Ekspress 29. III.

Kalmre, Eda 1996. Vorstivabrikust kassitoiduni. – Mängult-päriselt. Tänapäeva folklooristII. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Instituut, lk 136–155.

Kalmre, Eda 2008. Muistendi ja kuulujutu karakteristikatest. – Hirm ja võõraviha sõjajärgses Tartus. Tänapäeva folkloorist 7. Tartu: EKM Teaduskirjastus, lk 28–30.

Kalmre, Eda 2010. Mõisad, mõisahärrad ja maarahvas. – Mäetagused, nr 46. Hüperajakiri, lk 179–184.
http://www.folklore.ee/tagused/nr46/r02.pdf (10. IV 2012).

Karjahärm, Toomas 1995. Eesti rahvusluse idee. – Akadeemia, nr 10, lk 2051– 2077.

Kruus, Hans 1939. Väikerahvalik tunnetus eesti ühiskondlikus mõttes. Jakob Hurda 100. sünnipäeva puhul. – Ajalooline Ajakiri, nr 3, lk 136–147.

Kukk, Kristi 2003. Mütologiseeritud ajaloo rollist eesti rahvuse arengus. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 98–107.

Larin, Lea 2004. Kaks eestlast igas sadamas. – Eesti Päevaleht, 6. III.

Laurisaar, Riho 2006. Vahva rätsep, Lennart Meri, Koodi-Jaan ja vennad Voitkad. – Eesti Päevaleht 23. XII.

Lotman, Juri 2001. Kultuur ja plahvatus. Varrak.

Mathisen, Stein R. 1993. Folklore and Cultural Identity. – Nordic Frontiers. NIF Publications 27. Turku: Nordic Institute of Folklore, lk 35–47.

Møllegaard, Kristen 2006. The Fairy-Tale Paradigm: Contemporary legend on Hans Christian Andersen’s Parentage. – Contemporary Legend. New Series, Vol. 8, 2005, lk 28–46.

Pauts, Katrin 2010. Printsess Diana Saaremaa päritolu – tõde või meremehe pettekujutlus? – Õhtuleht 22. III.

Pino, Jüri 2003. Kalmer Tennosaar: peaks mälestusi kirja panema, aga laiskus ei lase. – SL Õhtuleht 22. XI.

Roos, Jaan 2000. Läbi punase öö. II. 1947. aasta päevik. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Rumm, Hannes 1999. Eestlased ja Hemingway. – Eesti Päevaleht 19. X. –
http://www.epl.ee/news/arvamus/eestlased-ja-hemingway.d?id=50777997 (11. X 2011).

Soosaar, Mark 1999. Soosaar: Puškin ja Koidula on sugulased. – SL Õhtuleht 26. VII.
http://www.ohtuleht.ee/60089 (10. IV 2012).

Tamm, Marek 2003. Monumentaalne ajalugu. Mida me mäletame Eesti ajaloost? – Vikerkaar, nr 10–11, lk 60–68.

Tammistu, Sulev 1998. Kas Boriss Jeltsin on eestlane? – Eesti Ekspress 30. XII.
http://paber.ekspress.ee/Arhiiv/1998/53/Aosa/Fiktsioon.html  (11. X 2011).

Tulp, Ants 1999. Soosaare Koidula-Puškin. – SL Õhtuleht 31. VII.
http://www.ohtuleht.ee/60404 (11. X 2011).

Turner, Patricia A. 1993. I Heard it through the Grapevine. Rumor in African-American Culture. Berkeley–Los Angeles–London: University of Californian Press.

Veidemann, Rein 2000. Eesti rahvuse kujunemine semiootilisest aspektist. – Akadeemia, nr 9, lk 1811–1823.

Virki, Tarmo 2001. Trooja sõda peeti Soomes. – Eesti Ekspress 20. XII.

Voigt, Vilmos 1999. Why Do People Lie? Origins of the Biographical Legend Pattern. – Suggestions Towards a Theory of Folklore. Budapest: Mundus Hungarian University Press, lk 160–180.

Wyckoff, Donna 1993. Why a Legend? Contemporary Legends as Community Ritual. – ContemporaryLegend, Vol. 3, lk 1–36.