Kristiina Praakli, Taavi Pae

Das Õ

Ene Vainik

The changing mind

A comparison of word associations gathered in the years 1973–1974 and 2016–2018

Words

Lydia Risberg

Kostuma and kostma

A century’s journey to synonym

Focus

Tiit Hennoste

What is Estonian literature? 

Discussion

Enn Ernits

Once more on an Estonian double verse by Joachim Salemann

Books

Joosep Susi

Straddling between poetry and philosophy

Mart Kangur. Armkude. Tallinn: Sõna­hulgus, 2021. 72 lk; Mart Kangur. Kellegi teisena. Tallinn: Sõnahulgus, 2021. 80 lk.

Siim Lill

Probing the dreamlife

Eva Koff. Kirgas uni. Tallinn: Härra Tee & proua Kohvi, 2021. 264 lk.

Eneken Laanes

New addenda to the writer´s image of Jaan Kross, plus some clear cut stories about the women around him

Jaan Kross. Kallid krantsid. Kirjad vangi­laagritest ja asumiselt Siberist 1946–1954. Koostanud ja kommenteerinud Eerik-Niiles Kross. Tallinn–Tartu–Brüssel: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, 2021. 976 lk.

Ave Mattheus

The Baltic unity of fate: on the monograph History of Baltic literary culture I

Balti kirjakultuuri ajalugu I. Keskused ja kandjad. Koostanud Liina Lukas. Autorid Vahur Aabrams, Meelis Friedenthal, Tiina-Erika Friedenthal, Katre Kaju, Tiina Kala, Kairit Kaur, Martin Klöker, Lea Leppik, L. Lukas, Anu Mänd, Pärtel Piirimäe, Ulrike Plath, Aivar Põldvee, Tiiu Reimo, Aiga Šemeta, Jaan Undusk, Kristi Viiding. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 304 lk.

Santeri Junttila, Petri Kallio

The Estonian language has gone down in history

Külli Prillop, Karl Pajusalu, Eva Saar, Sven-Erik Soosaar, Tiit-Rein Viitso. Eesti keele ajalugu. (Eesti keele varamu VI.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 420 lk.

Brita Melts

Annotations

Reviews

KK 12/2021

REVIEW