Daniele Monticelli, Piret Peiker, Krista Mits

From Jamaica to Paris and back to Tartu again

On Lydia Koidula’s world­view and adaptation strategies in the light of her German examples

Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll

Estonian lexis revisited

The Dictionary of Estonian 2018

Maarja Hollo

From trauma to novel

The genre, poetics and historical background of Salme Ekbaum’s novel Ristitants (Dancing around the Cross)

Publications

Sirje Olesk

Koidula’s letters

An unborn publication

Books

Mart Velsker

A “silent avant-garde”

Priit Kruus. Vaikne avangard. Eesti noorkirjanike rühmituste laine ja uue meedia kooslused: Era­konnast ZA/UM-ini. (Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 44.) Tallinn: Tal-linna Ülikool, 2018

Rebekka Lotman

A stranger to oneself: the ravines in Marie Heiberg’s soulscape

Marie Heiberg. Õnnetäht. Uudis- ja mõistujutud. Tartu: Ilmamaa; Marie Heiberg. Rändaja tütarlaps. Tartu: Ilmamaa, 2017

Andreas Kalkun

The Seto tradition and traces of ancient Slavs in the Museum of Man in Paris

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938). (Seto Instituudi toimetised 2.) Koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikool; Seto Instituut, 2017

Lembit Vaba

Estonian names among the family names of Latgale

Ilmārs Mežs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017

Johanna Ross, Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman, Janika Kronberg

Annotations

Reviews

Jaan Ross

Viennese and Berlin recordings

Sound recordings from prisoner-of-war camps of World War I

KK 12/2018

Review