Reet Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid

Folk expressions of the corona crisis in Estonia: Reuse of folklore as a way of coping

Valve-Liivi Kingisepp

On professional correspondence between Julius Mägiste and Andrus Saareste when in exile

Julius Mägiste 120

Peeter Olesk

From Foreign Literature to World Literature

Jüri Talvet 75

Words

Lembit Vaba

The Estonian liisuma and its attendants

Focus

Kristiina Ross

Word, concept and ideology

From laulatus ’wedding’ to a marriage referendum

Books

Hanna Linda Korp

The paradoxical Ehin

Kristiina Ehin. Janu on kõikidel üks. Tartu: K. Ehin, 2020. 135 lk.

Merlin Kirikal

Parallel hearts with brains well distanced from buttocks

Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940. Kd I–II. Koostanud Paul Rummo, toimetanud ja kommenteerinud P. Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020

Krista Aru

Anton Jürgenstein and his companions toiling in the field of culture

Anton Jürgen­stein. Kultuuriteolised. (Eesti mõttelugu 153.) Koostaja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2020. 400 lk.

Annekatrin Kaivapalu

A dissertation on a learner-friendly example sentence in dictionaries

Kristina Koppel. Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 38.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 248 lk.

Joel Sang, Vivian Siirman, Maria-Maren Linkgreim

Annotations

Reviews

KK 12/2020

Review