PDF

Pain and joy

Some addenda to the life of Leida Kibuvits

https://doi.org/10.54013/kk659a3

The article throws some light on the post-1940 life of an Estonian female author in relative oblivion. In the 1930s Leida Kibuvits was one of the most talented and prolific female prose writers, whose novels were well received both by readers and critics. The article describes her life in occupied Estonia before and after her arrest in 1950, touches briefly upon changes in her oeuvre, and gives an idea of the life of her daughter and grandson in the 1960s. The main sources used are her arrest file, so far unexplored, and correspondence. Another important source are interviews of her friends Regina Guli and Lennart-Hans Jürgenson.

References

Alekõrs, Richard 1957. Ühest uusväljaandest. – Looming, nr 12, lk 1908–1911.

Ehrmann, Karl 1936. Leida Kibuvitsa juures Pärnus. – Maret, nr 5, lk 135– 136.

EKA IV = Eesti kirjanduse ajalugu IV.2. raamat.Aastad 1930–1940. Toim E. Sõgel. Tallinn: Eesti Raamat, 1984, lk 297–302.

EKlugu 2001 = Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri.

EKL 2000 = Eesti kirjanike leksikon. Koostanud O. Kruus ja H. Puhvel. Toim H. Puhvel. Tallinn: Eesti Raamat, lk 196–197.

Hiiemäe, Sirly 2006. Naiskarakterid Leida Kibuvitsa romaanis „Soomustüdruk”. (Bakalaureusetöö Tallinna Ülikoolis.) Tallinn.

Kalda, Maie 1962. Natuke liiga… – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 567–569.

Karjahärm, Toomas 2006. Kultuurigenotsiid Eestis: kirjanikud (1940–1953). – Acta Historica Tallinnensia 10. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, lk 142– 177.
https://doi.org/10.3176/hist.2006.1.07

Kibuvits, Leida 1941a. Väike kivi. – Sirp ja Vasar 25. I, lk 3.

Kibuvits, Leida 1941b. Uut liiki ema. – Sirp ja Vasar 26. IV, lk 2, 6.

Kibuvits, Leida 1942. Ja lootus sai lihaks… – Uus Rada 7. VII.

Kibuvits, Leida 1944. Sakslaste laastamistöö meie kultuurivarade alal. – Rahva Hääl 11. XI, lk 2.

Kibuvits, Leida 1946a. Kaks suremist. Katkend romaanist „Leinapajud”. – Looming, nr 2, lk 164–186.

Kibuvits, Leida 1946b. Sae laul. – Looming, nr 6, lk 685–697.

Kibuvits, Leida 1957. Soomustüdruk. Romaan. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Kibuvits, Leida 1986. Autori järelmärkus romaani teisele trükile. – L. Kibuvits, Soomustüdruk. Tallinn: Eesti Raamat.

Kuningas, Oskar 1967. Juubelijuttu Leida Kibuvitsaga. – Sirp ja Vasar 20. X, lk 3.

Lindsalu, Elo 2009. Kes oli paradiisi perenaine? Naiskunstniku problemaatikast Leida Kibuvitsa romaanis „Paradiisi pärisperenaine”. – Looming, nr 7, lk 973–982.

Looming 1960 = Novellivõistluse tulemustest. – Looming, nr 6, lk 959.

Mereste, Uno 2005. Eestiaegse õpilasajakirjanduse viimane mohikaanlane nõukogulikes oludes (katkend mälestustest). – Raamat on… IV. Eesti bibliofiilia ja raamatuloo almanahh. Koost E. Teder. Tallinn: Tallinna bibliofiilide klubi, lk 158–167.

Metapedia = http://et.metapedia.org/wiki/Leo_Aisenstadt (22. V 2012).

Nurme, Minni 1967. Värvirikkad kirjalõimed. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 587–592.

Paukson, Harald 1938. Leida Kibuvits: Rist ja Rõõm. – Looming, nr 10, lk 1158–1160.

Piigert, Nikolai 1963. Tee tõe juurde. – Noorte Hääl 2. VI, lk 2–3.

Päevaleht 1938 = Kirjanik Leida Kibuvits sai emaks. 11. II, lk 6.

RH 1962 = Rahva Hääl 14. IV, lk 4.

Roos, Jaan 2000. Läbi punase öö II. 1947. aasta päevik. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Roos, Jaan 2009. Läbi punase öö V. 1953. ja 1954. aasta päevik. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Sakala 1936 = J. R. Viljandi sai nimeka naiskirjaniku. 23. XI, lk 3.

Taska, Artur 1992. Sini-must-valge 100 aastat. Tallinn: Kupar.

Tuglas, Elo 2009. Elukiri 1952–1958. Tallinn: Tänapäev.

Unt, Jaan 1967. August Kibuvits in memoriam. – Läänekaare Postipoiss. Vancouveri Eesti Selts. 9. X, lk 3.

Veskimägi, Kalju-Olev 2007. Kagebiidid ja ohvrid. – Kultuur ja Elu, nr 1, lk 49–53.
http://kultuur.elu.ee/ke487_kagebiidid.htm

Õispuu, Leo 2008. Eestlased Vene sõjaväes 1940–1945. Sundmobiliseeritud tööpataljonides. Esimene osa. (A–L). Tallinn: Eesti Memento Liit.

ÕL 1957 = Õhtuleht 2. V, lk 3.

ARHIIVIMATERJALID JA KIRJAD 

EKLA 1939 = Eesti Kultuurilooline Arhiiv. Fond 246, m 206, l 26. Leida Kibuvitsa kiri Elo Tuglasele 25. III 1939.

ERA = Eesti Riigiarhiiv. R-3.6.3464. Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium. Armuandmise läbivaatamise grupp. Toimik nr 1/15567.

ERA 1940 = R-4.1.1305. Leo Aisenstadti teenistuskiri. Alustatud 1. XI 1940 Rahanduse Rahvakomissariaadis.

ERAF = Eesti Riigiarhiivi filiaal. 129SM.1.4045. ENSV Ülemkohus Kriminaalasjade Kohtukolleegium. Nr 52c/50. [Leida Kibuvitsa kohtutoimik.]

Gross, Maie 2012. E-kiri autorile 1. VI 2012.

Guli, Regina 2010. Vestlus A. H. Tammsaare Muuseumis 3. XI 2010. Arhiiviviide: TLM ATMTa 1362 AvT.

Jõgi, Mall 2012. E-kiri autorile 8. VI 2012.

Jürgenson, Lennart-Hans 2010. Vestlus A. H. Tammsaare Muuseumis 8. XI 2010. Arhiiviviide: TLM ATMTa 1366 AvT.