PDF

Some orthographic problems in Mare Kõiva’s book of Estonian spells

Mare Kõiva. Eesti loitsud. Teine, täiendatud trükk. Pegasus, 2011. 296 lk.