PDF

A stately monument to the South Estonian lan- guage

Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Väljaande koostanud Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Eesti Keele Sihtasutus, 2013. 499 lk.