PDF

Tõnu Õnnepalu’s literary paradise

https://doi.org/10.54013/kk680a2

The article uses the notions of both mental geography and semiotic Umwelt to analyse the autobiographical novel Paradiis („Paradise”) (2009) by Tõnu Õnnepalu. The book tells a personal experience of a real village on the western coast of Hiiumaa, an island of the Baltic Sea, where the author had lived for a dozen years. While based on a recognizable geographical reality, the spatial milieu also comprises several different temporal layers and the particular place is given the metaphorical toponym of Paradise. The subjective poetic world depicted in the book combines elements of the real world, on-site experience and autobiographical nuances of the everyday with the author’s intimate reflections, his entirely personal volatile sensations, the states of mind and yearnings inspired by the landscapes.

Thus Paradise represents Õnnepalu’s literary Umwelt and is interpretable as an inner vision of his surroundings and as its literal representation: although the locality referred to in the novel can be identified geographically, its description is intertwined with memories departing from immediate perception as well as with imaginings. The place has been metaphorically renamed Paradise in the novel and is subjected to deliberate, selective and multistage reshaping with temporal, spatial, objective and emotional ramifications. However, the description never diverges from the writer’s intimately personal and occasionally wishful base of perception. The aim of the article is to explain precisely how this literary Umwelt has been designed and how its its main qualities have been lined out.

References

Bachelard, Gaston 1999. Ruumipoeetika. Tlk Kaia Sisask. Tallinn: Vagabund.

Bahtin, Mihhail 1987. Valitud töid. Koost Peeter Torop. Tallinn: Eesti Raamat.

Bunkše, Edmunds Valdemārs 2012. Geograafia ja elamise kunst. Tlk Martin Küttim. Tallinn: Varrak.

Deely, John 2009. Semiootika alused. Tlk Kati Lindström. (Tartu Semiootika Raamatukogu 4.1.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Downs, Roger M., Stea, David 1977. Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper & Row, Publishers.

Kasemaa, Andrus 2012. Kustutamatud õhtud. Tallinn: Tuum.

Kirss, Tiina 2010. Estonian Landscapes and Mindscapes: Three Preludes. – Elm. Estonian literary magazine, Spring 2010, nr 30, lk 20–23.

Kuldkepp, Mart 2013. Ameerika ja igatsus. – Katsed nimetada saart. Artikleid fantastikast. (Etüüde nüüdiskultuurist 4.) Koost Jaak Tomberg, Sven Vabar. Tallinn–Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm.

Kurvet-Käosaar, Leena 2008. Autobiograafia maastikud. – Vikerkaar, nr 7–8, lk 152–156.

Maiste, Juhan 2011. Kolmas silm. Essee ilusast maastikust. Tallinn: Varrak.

Melts, Brita 2013. Poeedirahu – Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 393–408.
https://doi.org/10.54013/kk667a1

Raamat 2009 = Raamat. Raamatule pühendatud luuletusi eesti luuletajailt. Koost Maarja Kangro. Tallinn: Apollo Raamatud, 2009.

Relph, Edward 1980. Place and Placelessness. Reprint. London: Pion Ltd.

Saard, Riho 2012. Jalutuskäik kirjaniku paradiisis. Teoloogiline arutlus Tõnu Õnnepalu romaani „Paradiis” ainetel. – Looming, nr 9, lk 1290–1294.

Talivee, Elle-Mari, Tüür, Kadri 2012. Paradiis maa peal. Tõnu Õnnepalu „Paradiisist”. – Looming, nr 9, lk 1295–1305.

Tuan, Yi-Fu 1981. Space and Place. The Perspective of Experience. Third print-ing. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Uexküll, Jakob von 2012. Omailmad. Koost Kalevi Kull, Riin Magnus. (Eesti mõttelugu 105.) Tartu: Ilmamaa.

Velsker, Mart 2010. Üksainus Paradiis. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 172–176.

Õnnepalu, Tõnu 1995. Hind. Tallinn: Tuum.

Õnnepalu 2002 = Nigov, Anton 2002. Harjutused. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Õnnepalu, Tõnu 2007. Flandria päevik. Tallinn: Varrak.

Õnnepalu, Tõnu 2009a. Paradiis. Tallinn: Varrak.

Õnnepalu, Tõnu 2009b. Tõnu Õnnepalu jäädvustas raamatusse ühe väga vana aja. [Intervjueerinud Heili Sibrits.] – Postimees: AK 12. XII, lk 7.

Õnnepalu, Tõnu 2012. Mandala. Tallinn: Varrak.

Õnnepalu, Tõnu 2013. „Sajandi” lugu. – Sajand. [Kava. Esietendus 23. III 2013 Viljandis teatris Ugala.] Viljandi: Ugala Teater, [lk 1–2].