PDF

Dissertation contrasting the subordinate sentence in Hungarian and Estonian

Tiina Rüütmaa. Kontrastiivne ülevaade kõneviisisüsteemist ungari ja eesti kõrvallauses. Dissertationes philologiae uralicae Universitatis Tartuensis 13. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 243 lk.