PDF

Parnassus and the Agora

Sparse notes on Estonian literary criticism 2013–2014

https://doi.org/10.54013/kk689a3

The article discusses the literary criticism published in the Estonian printed press during 2013–2014 and in the available collections of criticism by classics as well as by modern critics. The focus is on the government supported cultural journals Looming, Vikerkaar and Keel ja Kirjandus, and the newspaper Sirp, which all publish criticism of a satisfactory standard. Compared to Soviet times, when part of the cultural press was censored less strictly, thus enabling hidden reference to social problems, the literary criticism cultivated in independent Estonia is more self-sufficient, mainly dealing with aesthetic problems. An approach to literature as an art in its own rights is typical of collegiate criticism, while academic criticism is more diffuse and more influenced by recent sociologizing approaches, trauma theory, semiotics etc. The literary quarterly Värske Rõhk deserves recognition as a hotbed for young critics. As for privately-owned press, their standards of literary criticism are uneven and their reviews appear irregularly. Since the literary supplement Arkaadia (launched in 1999) of the daily paper Eesti Päevaleht has ceased publication there is presently no adequate reflection of the local literary landscape. Thus, although the Estonian literary scene is not totally void of critical communication, occasionally of debates even, most of it remains in the cultural pages of the press, without noticeable influence on public attitudes and values.

References

ALLIKAD

Karulin, Ott 2015. Elektronkiri J. Kronbergile 23. II.

Mutt, Mihkel 2015. Elektronkiri J. Kronbergile 25. II.

Väljataga, Märt 2015. Elektronkiri J. Kronbergile 24. II.

KIRJANDUS

Ellmann, Joanna 2013. Kui hea raamat! – Müürileht, nr 25, lk 36.

Friedenthal, Meelis 2014. Mil määral on ajalugu muinasjutt? – Tuna, nr 2, lk 135–137.

Hanson, Raimu 2014. Sürrisõnastaja teenis luulega leiva. – Tartu Postimees 3. X, lk 8.

Hint, Mati 2012. Kuidas müüa Eesti ajalugu? Kas nagu setusid? – Sirp 9. XI, lk 4–5.

Hvostov, Andrei 2009. Kas eesti kirjanduses on suured teemad läbi? – Sirp 16. I, lk 24.

Hvostov, Andrei 2013. Eesti kirjanduse tabud. Kes on seda Paeranda üldse oma silmaga näinud? – Sirp 13. XII, lk 6–7.

Hvostov, Andrei 2014. Emigrandi käsiraamat, oikumeeniline. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 153–156.

Kalda, Maie 2014. Kaastekste. Koost Virve Sarapik, Ülle Kurs. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Karulin, Ott 2014. Kui mina oleksin Müürilehe peatoimetaja… – Sirp 22. VIII, lk 2.

Kaur, Kairit 2014. Kuis, kaunis Tallinn, võiks sind kiita küllalt kõrgelt… – Tuna, nr 4, lk 136–138.

(:) kivisildnik 2014. (:)sentimentaalne romaan kolmandal ringil. – Eesti Ekspress. Areen 19. XI, lk 41.

Kronberg, Janika 2014. Pühendunud kriitik. – Looming, nr 7, lk 1013–1015.

Kull, Avo 2014. Millega mõõta ajaviitekirjandust? – Sirp 14. III, lk 34.

Kunnus, Mihkel 2013. Romaanikunsti taganev tuli. Märkmeid eesti proosast 2012. – Looming, nr 3, lk 394–416.

Kunnus, Mihkel 2014. Roheline süü. Saarde–Pärnu: Jumalikud Ilmutused.

Laak, Marin 2003. Kirjatäht kriitika kammitsas. Arvustus ja kirjandusuurimine aastal 2002. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 331–344; nr 6, lk 436–447.

Lauristin, Marju, Vihalemm, Peeter 2008. Kultuuriajakirjad sotsioloogi pilguga. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 3–15.

Luiga, Martin 2014. Minu esimene kivisildnik. – Vikerkaar, nr 12, lk 105–108.

Meiel, Kaupo 2014. Täiuslik nauding, mis ei paku rahuldust. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 185–188.

Mutt, Mihkel 2014. Õhtumaa Eesti I. Kultuuripublitsistikat ja kirjandusartikleid. Tallinn: Fabian.

Ojam, Indrek 2014. Kirjutamine kohtub olematusega. – Värske Rõhk, nr 38, lk 115–120.

Pilv, Aare 2014a. Kaasaloova kriitika hüpotees. – Sirp 21. XI, lk 15.

Pilv, Aare 2014b. Sa arvad, kõik saab korda. – Eesti Päevaleht 17. XI, lk 13.

Priimägi, Linnar 2014. Rääbakad õied. – Sirp 30. V, lk 25.

Põldmäe, Asta 2014. ja valguse armulise. Kirjatöid aastaist 1975–2013. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Rattasepp, Märten 2014a. Kuidas olla? – Sirp 30. V, lk 24–25.

Rattasepp, Märten 2014b. Miniatuursete maailmade põrkumine. – Vikerkaar, nr 12, lk 111–115.

Raudsepp, Hugo 2012. Nüüd ma tahan mõõka tõsta. (Eesti mõttelugu 108.) Koost Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa.

Raudsepp, Hugo 2013. Mait Metsanurk ja tema aeg. Ühe vaimsuse kroonika kaasaegse sulest. Tartu: Ilmamaa.

Rooste, Jürgen 2014. Nulla dies sine linea. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 34–36.

Ross, Johanna 2014. Eetilise kriitika katse. – Rahvusvahelised rahvusteadused. Artiklikogumik rahvusülikooli 95. juubeliks. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 166–167.

Salumets, Thomas 2014. Mõju mõnu. (Studia litteraria Estonica 14.) Koost T. Salumets, Arne Merilai. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Talivee, Elle-Mari, Tüür, Kadri 2013. Kirjandusteaduse kolmaastak. Andmebaasipõhine vaatlus. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 233–252.
https://doi.org/10.54013/kk665a1

Tammemäe, Helen 2014. Kui mina oleksin Sirbi peatoimetaja… – Sirp 22. VIII, lk 2.

Tomberg, Jaak 2014. Maailmaehitamise paranduslik ainelaulatus. – Sirp 9. I, lk 6–8.

Tuglas, Friedebert 2013. Kogutud teosed 12. Juhan Liiv. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Tuglas, Friedebert 2014. Kogutud teosed 11. Kriitika IX. Kriitika X. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Turk, Kelly 2014. Mõlgutused pärast trenni. – Värske Rõhk, nr 37, lk 18–19.

Vaher, Berk 2014a. Sõnastamatu lend sõnades. Kirjutusi kirjandusest I. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Vaher, Berk 2014b. Veel lõppemata nullindad. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 386–394.

Veidemann, Rein 2014a. „Ainult valguses saab kõik olevaks”. – Looming, nr 8, lk 1185–1187.

Veidemann, Rein 2014b. Asta Põldmäe hortus litterarum. – Postimees. AK 5. IV, lk 8–9.

Viires, Piret 2014. Ikka veel postmodernismist. Vastuseks Berk Vaherile. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 543–545.
https://doi.org/10.54013/kk680a5

Väljataga, Märt 2005. Paar palvet retsensendile. – Sirp 28. X, lk 3.