PDF

A monograph on Estonian fish names

Mari Kendla. Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 37. Tallinna Ülikool, 2014.