PDF

Airootsi – the literary mindscape of Lauri Pilter

https://doi.org/10.54013/kk695a1

Ever since his first book Lauri Pilter has associated his narratives with personally meaningful places. Gradually his interlacing of fact and fiction has caused a network of real places develop into a literary mindscape fictitiously called Airootsi. In real landscape its counterpart could be seen in the Noarootsi peninsula, Western Estonia. Noarootsi is also the initial name of Pilter’s mindscape. Gradually, however, some odd place names start appearing, which blurs the possible correspondence between literary and real geography.

In the framework of different interpretations of landscape, literary mindscape and Umwelt, the article analyses the literary mappings of Noarootsi and the gradual transformation of the area into the fictitious Airootsi in Pilter’s oeuvre. Four Pilter’s books are examined, namely, three novels in stories: Lohejas pilv („Dragonish cloud”, 2004), Retk Rahemäkke („Up to Mount Rahemägi”, 2010) and Aerudeta köisraudteel („On a funicular railway without oars”, 2012), and the collection Vilekoor ja teisi jutte („The booing chorus and other stories”, 2014). Pilter’s portrayal of the Noarootsi peninsula, his choice of places and characters, his rendering of natural impressions, down to the attainment of an extensive overall view, differs across the four books, deepening step by step on the way to his personal mindscape. The aim of this study is to explicate how visual selection and purpose are at work in the literary rendering of a real landscape, how that landscape develops into a mindscape, what its main features are and how Pilter’s character goes about creating his own network of experience. This network is manifested in emotional rambling episodes, where the surroundings are mapped in great detail and very sensuously, which is exactly how a real landscape, renamed as Airootsi, is transformed into a personal mindscape.

References

Deely, John 2009. Semiootika alused. (Tartu Semiootika Raamatukogu 4.1.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Eco, Umberto 2009. Kuus jalutuskäiku kirjandusmetsades. Tlk Ene-Reet Soovik. Tallinn: Varrak.

Heidegger, Martin 1989. Loov maastik: Miks me jääme provintsi? Tlk Ülo Matjus. – Akadeemia, nr 2, lk 293–296.

Kant, Edgar 1999. Matkamisest ja rändelust. – E. Kant, Linnad ja maastikud. (Eesti mõttelugu 28.) Koost Ott Kurs. Tartu: Ilmamaa, lk 15–23.

Kasemaa, Andrus 2012. Leskede kadunud maailm. Tallinn: Varrak.

Kronberg, Janika, Melts, Brita 2012. Karl Ristikivi rändav Arkaadia. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 721–733.
https://doi.org/10.54013/kk659a1

Lagman, Edvin (toim) 1964. En bok om Estlands svenskar. 2. Ortnamn och terrängord. Jordbruk och boskapsskötsel. Sjöfart och fiske. Livets och årets högtider. Stockholm: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner.

Maiste, Juhan 2011. Kolmas silm. Essee ilusast maastikust. Tallinn: Varrak.

Melts, Brita 2013. Poeedirahu – Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm. – Keel ja Kirjandus, nr 6, lk 393–408.
https://doi.org/10.54013/kk667a1

Melts, Brita 2014. Paradiis – Tõnu Õnnepalu kirjanduslik omailm. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 509–524.
https://doi.org/10.54013/kk680a2

Nirk, Endel 1991. Teeline ja tähed. Eurooplase Karl Ristikivi elu. Tallinn: Eesti Raamat.

Oja, Tõnu 2008. Millest tekib maastik. – Vikerkaar, nr 7–8, lk 123–129.

Palang, Hannes 2008. Kümme. Koos kogetud maastikud 1997–2007. Tallinn: Argo.

Pilter, Lauri 2004. Lohejas pilv. Romaan lühijuttudes. Tallinn: Tuum.

Pilter, Lauri 2010. Retk Rahemäkke. Tallinn: Tuum.

Pilter, Lauri 2012. Aerudeta köisraudteel. Charleston–Tartu.

Pilter, Lauri 2013. [Järelsõna.] – Sarah Orne Jewett, Hõbehaigur. Tlk L. Pilter. – Akadeemia, nr 1, lk 13.

Pilter, Lauri 2014. Vilekoor ja teisi jutte. Tallinn: Tuum.

Plath, Ulrike 2014. Aistilised maastikud. Meelelised reisid Baltimaadesse 1750–1850. – Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis. (Acta Universitatis Tallinnensis. Socialia.) Koost, toim Helen Sooväli-Sepping, Linda Kaljundi. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, lk 111–145.

Rausing, Sigrid 2014. Kõik on suurepärane. Mälestusi Eesti kolhoosist. (Imeline Ajalugu.) Tallinn: AS Äripäev.

Ristikivi, Karl 1961. Põlev lipp. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Ristikivi, Karl 1996. Läänemaad otsimas. – K. Ristikivi, Viimne vabadus. (Eesti mõttelugu 7.) Koost Janika Kronberg. Tartu: Ilmamaa, lk 23–27.

Ristikivi, Karl 2008. Rohtaed. Neljas trükk. Tallinn: Pegasus.

Ruutsoo, Sirje 1988. Vergilius, Ristikivi ja P.-E. Rummo Arkaadia teel. Ühe motiivi tunnetusliku tõlgenduse võimalusi. – Karl Ristikivi 75. Karl Ristikivi 75. sünnipäevale pühendatud konverentsi materjalid II. 4. detsember 1987. Tallinn: Eesti NSV Kirjanike Liit, lk 75–87.

Schama, Simon 1995. Landscape and Memory. New York: Alfred A. Knopf.

Uexküll, Jakob von 2012. Omailmad. (Eesti mõttelugu 105.) Koost Kalevi Kull, Riin Magnus. Tartu: Ilmamaa.

Velsker, Mart 2014. Airootsi raamat. – Sirp 24. X, lk 24.