Search
|
ee
PDF

Disintegrating? Not disintegrating?

References

D a v i s, Philip J., H e r s h, Reuben 1982. The Mathematical Experience. Boston: Houghton Mifflin Company.

H i n t, Mati 1974. Humanitaarteaduste ühtsus – keeleteaduse poolt vaadatuna. – Looming, nr 3, lk 487–505.

P a j u s a l u, Renate 2009. Sõna ja tähendus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Õ i m, Haldur, K o i t, Mare 2014. Keele mõistmise modelleerimine arvutil. Semantika, ontoloogia ja sündmuste esitus kahe valdkonna näitel. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 169–194.