PDF

Disintegrating? Not disintegrating?

https://doi.org/10.54013/kk706a102

References

Davis, Philip J., Hersh, Reuben 1982. The Mathematical Experience. Boston: Houghton Mifflin Company.

Hint, Mati 1974. Humanitaarteaduste ühtsus – keeleteaduse poolt vaadatuna. – Looming, nr 3, lk 487–505.

Pajusalu, Renate 2009. Sõna ja tähendus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Õim, Haldur, Koit, Mare 2014. Keele mõistmise modelleerimine arvutil. Semantika, ontoloogia ja sündmuste esitus kahe valdkonna näitel. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 169–194.
https://doi.org/10.54013/kk676a1