PDF

Olev Jõgi as translation critic

Rehabilitation of a translation method in the post-Stalinist period

https://doi.org/10.54013/kk736a3

Keywords: translation methods, totalitarian discourse of translation, literal translation, implicit translation poetics, translation canon

Requirements presented to the translators of literary classics by literary critic, literary scholar, translator and journalist Olev Jõgi in the early post-Stalinist period are discussed. This was when a massive lot of fiction as well as scientific, popular scientific, academic and other literature was translated from Russian into Estonian, but often the quality of translation left to be desired. The article is focused on the unpublished paper presented by Olev Jõgi at the translation section of the Estonian SSR Writers’ Union in February 1954. The paper represents a covert attempt to rehabilitate the translation method formerly used by Friedebert Tuglas, which had been suppressed since 1950 in the aftermath of the 8th plenum of the USSR Communist Party.

The professional freedom and courage characteristic of Jõgi’s paper was obviously eloquent of the intention of the talented philologist to contrast and oppose a professional analytical approach to the totalitarian discourse of translation popular among the contemporary translators of Russian classics into Estonian. Olev Jõgi was a committed philologist, who dared to compare the incompetent semi-translators with some half-intellectual characters by Chekhov.

Lea Pild (b. 1959), PhD, University of Tartu, College of Foreign Languages and Cultures, Department of Slavic Studies, Senior Research Fellow in Russian Literature (Lossi 3, 51003 Tartu), lea.pild@ut.ee

References

Arhiivimaterjalid

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM), Eesti Kultuurilooline Arhiiv:

            EKLA, f 245. Friedebert Tuglas.

Rahvusarhiiv (RA):

            ERA.R-1765. ENSV Kirjanike Liit.

Kirjandus

Algee-Hewitt, Mark, McGurl, Mark 2015. Between canon and corpus: Six perspectives on 20th-century novels. – Literary Lab, Pamphlet 8, January, lk 1–27.

Ambur, Paul 1945. Anton Tšehhov. Valitud novellid. [Arvustus.] – Looming, nr 12, lk 1272–1274.

Aspel, Aleksander 2000. Tuglase novellisüsteem. – A. Aspel, Kirjad Pariisist. Koost Külliki Vulf. (Eesti mõttelugu 31.) Tartu: Ilmamaa, lk 112–122.

Dostojevski, Fjodor 1929. Kuritöö ja karistus. Romaan kuues jaos ühes epiloogiga. Vene keelest tõlkinud A. H. Tammsaare. Tartu: Loodus.

Dostojevski, Fjodor 1939. Kuritöö ja karistus. Esimene köide. Kogutud teosed 4. Vene keelest tõlkinud A. H. Tammsaare. Tartu–Tallinn: Loodus.

Gontšarov, Ivan 1934. Oblomov. Tlk A. H. Tammsaare. Tartu: Loodus.

Gontšarov, Ivan 1953. Oblomov. Tlk Feliks Kauba. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Gorki, Maksim 1950. Artamonovite ettevõte. [Tlk Friedebert Tuglas.] Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Guillory, Johan 1993. Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation. Chicago: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226310015.001.0001

Jaik, Juhan 1939. A. Tšehhov: Valik novelle. [Arvustus.] – Varamu, nr 6, lk 675.

Jõgi 1970 = Olev Jygi, Zametki iz praktiki perevodčika. – Neman, nr 2, lk 164–167. [Олев Йыги, Заметки из практики переводчика. – Неман, 2, 164–167.]

Jõgi, Olev 1975. Märkmeid tõlkija tööst. Vastus ajakirja „Neman” ankeedile. – O. Jõgi, Vaod ja varjud. Valik kriitikat II. Tallinn: Eesti Raamat, lk 158–165.

Karjahärm, Toomas 2006. Kultuurigenotsiid Eestis: kirjanikud (1940–1953). – Acta Historica Tallinnensia, nr 10, lk 142–177. https://doi.org/10.3176/hist.2006.1.07

Kuprin, Aleksandr 1957. Tsirkuses ja teisi novelle. Tlk Olev Jõgi. – Loomingu Raamatukogu, nr 6. Tallinn: Eesti NSV Ajalehtede-Ajakirjade Kirjastus.

Lange, Anne 2018. Toimetamispraktikast 1957–1972 Loomingu Raamatukogu näitel. – Tõlkija hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat VI. Koost Heli Allik. Tallinn: SA Kultuurileht, lk 118–135.

Lange, Anne, Monticelli, Daniele 2013. Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis: järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõlkeloos. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 881–899. https://doi.org/10.54013/kk673a1

Lias, Pärt 1989. Toimetaja: Olev Jõgi 70. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 47–48.

Mints 1986 = Zara Minc, Mesto „turgenevskoj kul’tury” v „kartine mira” molodogo Čehova (1880–1885). – Slavica [Debrecen], nr 23, lk 97–100. [Зара Минц, Место „тургеневской культуры” в „картине мира” молодого Чехова (1880–1885). – Slavica [Debrecen], 23, lk 97–100.]

Mints 1997 = Zara Minc, Èstetika zdorovogo čeloveka: Čehovskie lekcii. Konspektivnaja zapis’ speckursa po proze Čehova, pročitannogo studentam Tartuskogo universiteta v 1985/86 učebnom godu. Publikacija, podgotovka teksta, predislovie Lea Pil’d. – Vyšgorod, nr 1–2, lk 33–66. [Зара Минц. Эстетика здорового человека: Чеховские лекции. Kонспективная запись спецкурса по прозе Чехова, прочитанного студентам Тартуского университета в 1985/86 учебном году. Публикация, подготовка текста, предисловие Леа Пильд. – Вышгород, 1–2, 33–66.]

Ojamaa, Ott 1972. Arutlus ideaalsest tõlkijast. Otto Samma kuuekümnendaks sünnipäevaks. – Looming, nr 11, lk 1909–1918.

Pild 2017 = Lea Pil’d. Perevod kak interiorizatsija: Fr. Tuglas – perevodčik romana A. N. Tolstogo „Petr Pervyi.” – Strategii perevoda i gosudarstvennyi kontrol’. Translation Strategies and State Control. (Acta Slavica Estonica IX.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 135–155. [Леа Пильд, Перевод как интериоризация: Фр. Туглас – переводчик романа А. Н. Толстого „Петр Первый”. – Л. Пильд, Стратегии перевода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. (Acta Slavica Estonica IX.) Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 135–155.]

Pild, Lea 2018. Tõlkimine kui interioriseerimine. Friedebert Tuglas Aleksei Tolstoi romaani „Peeter Esimene” tõlkijana. – Tõlkija hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat VI. Koost Heli Allik. Tallinn: SA Kultuuri­leht, lk 136–149.

Rajala, V. 1948. O kačestve perevodov. – Sovetskaja Èstonija 10. XII. [В. Раяла. О качестве переводов. – Советская Эстония 10. XII.]

Rajamets, Salme 1970. Fraseologismide kasutamisest A. Tolstoi romaani „Peeter Esimene” eestikeelses tõlkes. – Eesti keele ringi töid 2. Tartu: TRÜ rota­print, lk 78–96.

Ruutsoo, Albert 1946. Vene klassiku novellivalimik. – Rahva Hääl 6. III.

Samma, Otto 1954. Tüüpilistest puudustest ja vigadest proosa tõlkimisel vene keelest eesti keelde. – Looming, nr 3, lk 348–359.

Sööt, Bernhard 1939. A. Tšehhov: Valik novelle. Tlk Friedebert Tuglas. Eesti ­Kirjanduse Selts, Tartu, 1939. [Arvustus.] – Eesti Kirjandus, nr 12, lk 562–563.

Torop, Peeter 1995. Total’nyj perevod. Tartu: Izdatel’stvo Tartuskogo universiteta. [Пеэтер Тороп, Тотальный перевод. Тарту: Издательство Тартуского университета.]

Torop, Peeter 1999. Tuglase tõlkeloomingu eripärast. – P. Torop, Kultuuri­märgid. (Eesti mõttelugu 30.) Tartu: Ilmamaa, lk 112–124.

Torop, Peeter 2011. Tõlkelugu ja kultuurilugu. – Tõlge ja kultuur. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 139–146.

Tšehhov, Anton 1939. Valik novelle. Tlk Friedebert Tuglas. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.

Tšehhov, Anton 1945. Valitud novellid. Tlk Friedebert Tuglas. Tallinn: Ilu­kirjandus ja Kunst.

Tšehhov, Anton 1952. Novelle ja jutustusi. Tlk Väino Linask. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Tšehhov, Anton 1960–1963. Valitud teosed kaheksas köites. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Tšehhov 1975 = Anton Čehov, Polnoe sobranie sočinenij i pisem v 30 t. Sočinenija v 18 t. T. 2. Moskva: Nauka. [Антон Чехов, Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Сочинения в 18 т. Т. 2. Москва: Наука.]

Tšehhov 1976 = Anton Čehov, Polnoe sobranie sočinenij i pisem: V 30 t. Sočinenija v 18 t. T. 4. Moskva: Nauka. [Антон Чехов, Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Сочинения в 18 т. Т. 4. Москва: Наука.]

Tšudakov 1971 = Aleksandr Čudakov, Poètika Čehova. Moskva: Nauka. [Александр Чудаков. Поэтика Чехова. Москва: Наука.] https://www.rulit.me/books/poetika-chehova-read-208794-2.html (9. X 2018).

Tšudakov 2017 = Aleksandr Čudakov, Poètika Čehova. Mir Čehova. Vozniknovenie i utverždenie. Moskva: Vysšaja škola ekonomiki. [Александр Чудаков, Поэтика Чехова. Мир Чехова. Возникновение и утверждение. Москва: Высшая школа экономики.] https://ru.bookmate.com/books/GSm4oLV7 (9. X 2018).

Tuglas, Friedebert 1919. Valitud leheküljed. II. Tartu: Noor-Eesti.

Tuglas, Friedebert 1966. Marginaalia. Tallinn: Eesti Raamat.

Tuglas, Friedebert 2004. Kogutud teosed. 10. Kriitika VII. Kriitika VIII. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Vdovin, Leibov 2013 = Aleksej Vdovin, Roman Lejbov, Hrestomatijnye teksty: russkaja poèzija i škol’naja praktika XIX stoletija. – Hrestomatijnye teksty: russkaja pedagogičeskaja praktika XIX v. i poètičeskij kanon. (Acta Slavica Estonica IV. Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii. Literaturovedenie IX.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 7–35. [Алексей Вдовин, Роман Лейбов, Хрестоматийные тексты: русская поэзия и школьная практика XIX столетия. – Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. (Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение IX). Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 7–35.]