PDF

A substantial monograph on the history of the Learned Estonian Society

Kersti Taal. Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. Tallinn: Argo, 2018