PDF

„The one who has strengthened his own spirit will stand the roaring turbulence of time”

Henrik Visnapuu. Millal sünnib inimene. (Eesti mõttelugu 139.) Koostanud Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2018