PDF

The 250th anniversary album of Karl Morgenstern

Qui vult, potest. Karl Morgenstern 250. Compiled by Jaanika Anderson. Editors Janika Päll, Jaanika Anderson, Moonika Teemus, Ivo Volt. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 350 lk.