PDF

Livonians are everywhere and nowhere

Lībiešu [kultūr]telpa. Zanes Ernštreites sarunās un Agneses Zeltiņas fotogrāfijās. [Ventspils:] LU Lībiešu institūta atbalsta biedrība / LI Līvõd institūt tigtimiz seļtš, Nodibinājums „Vents-pils lībiešu apvienība Rānda”, 2023. 334 lk.