Igor Kotjuh

Barriers to the acceptance of Estonian Russian-language literature in 1918–1940

The case of Igor Severyanin

Liina Saarlo

The other singers

The less active representatives of the runo song tradition

Marja Kallasmaa

Remarks on the age of farm names on the example of Audru

Words

Lembit Vaba

(raie)lank ‘cutting area’ as a reflection of time and history

INTERVIEW

Karl Pajusalu, Liina Lindström

Interrogations on the Estonian language(s)

Karl and Liina in conversation on the occasion of jubilee birthdays and other oddities

Books

Saara Lotta Linno

The controversial Wimberg through the eyes of Generation Buratino

Wimberg. Just praegu. Tallinn: J&U, 2021. 124 lk.; Wimberg. Enne kui. Tallinn: J&U, 2022. 214 lk.

Kristiina Ross

A brief description cannot but fall short

Balthasar Russow. Liivimaa provintsi kroonika. Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Kivimäe. Tallinn: Tänapäev, 2022. 472 lk.

Aado Lintrop

Dated religion

Tõnno Jonuks. Eesti muinasusundid. Tallinn: Postimees, 2022. 399 lk.

Elo-Hanna Seljamaa

Identity, history and memory work in historic Ingria

Ingerimaa mälupaigad: järjepidevus ja katkestus. Ingrian Memory Sites: Continuity and Discontinuity. (Eesti Akadeemilise Ingerimaa Seltsi ja Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 1.) Koostanud Piret Lotman, Taisto-Kalevi Raudalainen, Ergo-Hart Västrik. Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts, Eesti Rahvusraamatukogu, 2022. 216 lk.

Renate Pajusalu

A study of children’s language and environment

Andra Kütt. 5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 76.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2023. 255 lk.

Janika Kronberg

Annotations

Reviews

Ott Heinapuu

Literature and language belong to the core of Estonian heritage

The Ministry of Culture launches a heritage barometer

KK 6/2023

Short chronicles