Peatoimetaja Johanna Ross johanna@keeljakirjandus.ee
Tegevtoimetaja Tiina Hallik tiina@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (folkloristika ja kultuuriuuringud) Ott Heinapuu ott@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kirjandusteadus) Brita Melts brita@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (keeleteadus) Maria-Maren Linkgreim maren@keeljakirjandus.ee
Tehniline toimetaja Astrid Värv astrid@keeljakirjandus.ee

 

Toimetuse kontakt:

kk@keeljakirjandus.ee

Kohtu 6, 10130 Tallinn

6449 126 (üldnumber), 6449 228 (peatoimetaja)

facebook.com/keeljakirjandus/

Kolleegium:

Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum), Martin Ehala (Helsingi ülikool, Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt (Eesti Teaduste Akadeemia välisliige), Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum), Johanna Laakso (Viini ülikool), Helle Metslang (Tartu Ülikool), Sirje Olesk, Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Peeter Päll (Eesti Keele Instituut), Raimo Raag (Uppsala ülikool), Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Ülo Valk (Tartu Ülikool), Mart Velsker (Tartu Ülikool), Märt Väljataga (Tallinna Ülikool), Haldur Õim (Tartu Ülikool)