Peatoimetaja Johanna Ross johanna@keeljakirjandus.ee
Tegevtoimetaja Tiina Hallik tiina@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (folkloristika ja kultuuriuuringud) Ott Heinapuu ott@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kirjandusteadus) Brita Melts brita@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (keeleteadus) Maria-Maren Linkgreim maren@keeljakirjandus.ee
Tehniline toimetaja Astrid Värv astrid@keeljakirjandus.ee

 

NB! Otsime keeleteaduse toimetajat!

PAKUME kandidaadile

• põnevat vaimutööd
• paindlikku tööaega
• kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka
• vanalinnavaatega tööruumi Toompeal


OOTAME kandidaadilt

• magistrikraadi
• valdkondlikku pädevust
• kursisolekut keeleteaduses toimuvaga
• teadustekstidega töötamise kogemust

Tööle asumise aeg 1. septembrist 2024

Avaldusi koos haridust tõendava dokumendi koopia, elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga ootame 21. juuniks 2024 aadressil Keel ja Kirjandus, Kohtu 6, 10130 Tallinn või digiallkirjastatuna aadressil kk@keeljakirjandus.ee

 

Toimetuse kontakt:

kk@keeljakirjandus.ee

Kohtu 6, 10130 Tallinn

6449 126 (üldnumber), 6449 228 (peatoimetaja)

facebook.com/keeljakirjandus/

Kolleegium:

Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum), Martin Ehala (Helsingi ülikool, Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt (Eesti Teaduste Akadeemia välisliige), Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum), Johanna Laakso (Viini ülikool), Helle Metslang (Tartu Ülikool), Sirje Olesk, Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Peeter Päll (Eesti Keele Instituut), Raimo Raag (Uppsala ülikool), Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Ülo Valk (Tartu Ülikool), Mart Velsker (Tartu Ülikool), Märt Väljataga (Tallinna Ülikool), Haldur Õim (Tartu Ülikool)