Otsi
|
en
Peatoimetaja Johanna Ross johanna@keeljakirjandus.ee
Tegevtoimetaja Tiina Hallik tiina@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kultuurilugu ja folkloristika) Vivian Siirman vivian@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (kirjandusteadus) Brita Melts brita@keeljakirjandus.ee
Toimetaja (keeleteadus) Maria-Maren Linkgreim maren@keeljakirjandus.ee
Tehniline toimetaja Astrid Värv astrid@keeljakirjandus.ee

 

NB!

Otsime kultuuriuuringute ja folkloristika valdkonna toimetajat

PAKUME töötajale

  • põnevat vaimutööd
  • suhteliselt paindlikku tööaega
  • kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka
  • imelise vaatega tööruume Toompeal

OOTAME kandidaadilt

  • kõrgharidust
  • inglise, saksa ja vene keele oskust (vähemalt üks neist väga heal tasemel)
  • valdkondlikku pädevust
  • teadustekstidega töötamise kogemust

Tööleasumise aeg 1. märtsist 2023

Avaldusi koos haridust tõendava dokumendi koopia, elulookirjelduse ja motivatsioonikirjaga ootame 20. detsembriks 2022 aadressil Keel ja Kirjandus, Kohtu 6, 10130 Tallinn või digiallkirjastatuna aadressil kk@keeljakirjandus.ee

 

Toimetuse kontakt:

kk@keeljakirjandus.ee

Kohtu 6, 10130 Tallinn

6449 126 (üldnumber), 6449 228 (peatoimetaja)

facebook.com/keeljakirjandus/

Kolleegium:

Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum), Martin Ehala (Helsingi ülikool, Tartu Ülikool), Cornelius Hasselblatt (Eesti Teaduste Akadeemia välisliige), Tiit Hennoste (Tartu Ülikool), Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum), Johanna Laakso (Viini ülikool), Helle Metslang (Tartu Ülikool), Sirje Olesk (Helsingi ülikool), Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Peeter Päll (Eesti Keele Instituut), Raimo Raag (Uppsala ülikool), Jaan Undusk (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus), Ülo Valk (Tartu Ülikool), Mart Velsker (Tartu Ülikool), Märt Väljataga (Tallinna Ülikool), Haldur Õim (Tartu Ülikool)