Tiina Kirss

Sündmusküllased elulood

Erich Araku käsikiri

Piret Viires

Sõjakujutusest tänapäeva eesti kirjanduses

Leo Kunnase sõjad

Marja Kallasmaa, Udo Uibo, Peeter Päll

Eesti perekonnanimeraamatust

Päevateema

Klaarika Kaldjärv

Teooria ja praktika vahel ehk ikka puuduvast tõlkekriitikast

Väited ja vastuväited

Pille-Riin Larm

Head uut tüviaastat!

Raamatuid

Kadri Tüür, Maris Mägi

Ääremaade mees

Aleksander Suuman. Et valgusest vestelda. Luulet 1957–2003. Koostanud ja järelsõna kirjutanud Tõnu Õnnepalu. Tartu: Ilmamaa, 2017. 559 lk.

Johanna Ross

Urmas Vadi psühholoogiline realism

Urmas Vadi. Neverland. Tallinn: Kolm Tarka, 2017. 347 lk.

Marin Laak

„Kalevipoja” välisretseptsioon, attention!

Cornelius Hasselblatt. Kalevipoeg Studies. The Creation and Reception of an Epic. (Studia Fennica Folkloristica 21.) Helsinki: Finnish Literature Society, 2016. 144 lk.

Mall Hiiemäe

Kuidas portreteerida kogukonda?

Mari-Ann Remmel. Vennaste ja vete vald. Nabala kohajutud. Tartu–Na­bala: EKM Teaduskirjastus, MTÜ Sõmerlased, 2017. 509 lk.

Jaan Ross

Uus eesti keele foneetika käsitlus

Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras. Eesti keele hääldus. (Eesti keele varamu II.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 287 lk.

Lembit Vaba

Suudlusest tagumiku näitamiseni

Janīna Kursīte. Zīmju valoda: latviešu žesti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 304 lk.

Brita Melts, Vivian Siirman, Mall Jõgi, Janika Kronberg

Lühidalt

Ringvaade

KK 12/2017

Lühikroonika

KK 12/2017

Kaitstud doktoritööd