Reet Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Piret Voolaid

Koroonakriisi rahvapärased väljendused Eestis

Folkloori taaskasutus kui toimetulekuviis

Valve-Liivi Kingisepp

Julius Mägiste ja Andrus Saareste erialasest koostööst paguluses kirjavahetuse põhjal

Julius Mägiste 120

Peeter Olesk

Väliskirjandusest maailmakirjandusse

Professor Jüri Talvet 75

Sõna

Lembit Vaba

liisuma ja tema kaaskond

Päevateema

Kristiina Ross

Sõna, mõiste ja ideoloogia

Laulatusest abielureferendumini

Raamatuid

Hanna Linda Korp

Ehini paradoks

Kristiina Ehin. Janu on kõikidel üks. Tartu: K. Ehin, 2020. 135 lk.

Merlin Kirikal

Paralleelsed südamed tagumikust eemal paiknevate ajudega

Euroopa, esteedid ja elulähedus. Semperi ja Barbaruse kirjavahetus 1911–1940. Kd I–II. Koostanud Paul Rummo, toimetanud ja kommenteerinud P. Rummo, Abel Nagelmaa, Tiina Saluvere ja Ülo Treikelder. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2020. 1168 lk.

Krista Aru

Kultuuriteoline Anton Jürgenstein ja tema kaasteelised

Anton Jürgen­stein. Kultuuriteolised. (Eesti mõttelugu 153.) Koostaja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa, 2020. 400 lk.

Annekatrin Kaivapalu

Väitekiri sõnastiku õppijasõbralikust näitelausest

Kristina Koppel. Näitelausete korpuspõhine automaattuvastus eesti keele õppesõnastikele. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 38.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 248 lk.

Joel Sang, Vivian Siirman, Maria-Maren Linkgreim

Lühidalt

Ringvaade

KK 12/2020

Lühikroonika

KK 12/2020

Kaitstud doktoritööd