Daniele Monticelli, Piret Peiker, Krista Mits

Jamaicast Pariisi ning sealt Tartusse tagasi

Lydia Koidula maailmavaatest ja mugandamisstrateegiatest tema saksa eeskujude valguses

Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll

Eesti keel uues kuues

Eesti keele sõnaraamat 2018

Maarja Hollo

Traumast romaanini

Salme Ekbaumi romaani „Ristitants” žanr, poeetika ja ajalooline ­kontekst

Publikatsioone

Sirje Olesk

Koidula kirjad

Ühe sündimata väljaande saatusest ja sisust

Raamatuid

Mart Velsker

Priit Kruusi „Vaikne avangard”

Priit Kruus. Vaikne avangard. Eesti noorkirjanike rühmituste laine ja uue meedia kooslused: Erakkonnast ZA/UM-ini. (Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 44.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2018. 170 lk.

Rebekka Lotman

Võõras iseendale. Marie Heibergi kuristikud

Marie Heiberg. Õnnetäht. Uudis- ja mõistujutud. Tartu: Ilmamaa, 2017. 350 lk; Marie Heiberg. Rändaja tütarlaps. Tartu: Ilmamaa, 2017. 286 lk.

Andreas Kalkun

Seto pärimus ja muistsed slaavi jäljed Inimese Muuseumis

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938). (Seto Instituudi toimetised 2.) Koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut; Seto Instituut, 2017. 790 lk.

Lembit Vaba

Eesti nimed Latgale perekonnanimistus

Ilmārs Mežs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017. 344 lk.

Johanna Ross, Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman, Janika Kronberg

Lühidalt

Ringvaade

Jaan Ross

Viini salvestised ja Berliini salvestised

KK 12/2018

Lühikroonika