Otsi
|
en

Daniele Monticelli, Piret Peiker, Krista Mits

Jamaicast Pariisi ning sealt Tartusse tagasi

Lydia Koidula maailmavaatest ja mugandamisstrateegiatest tema saksa eeskujude valguses

Margit Langemets, Mai Tiits, Udo Uibo, Tiia Valdre, Piret Voll

Eesti keel uues kuues

Eesti keele sõnaraamat 2018

Maarja Hollo

Traumast romaanini

Salme Ekbaumi romaani „Ristitants” žanr, poeetika ja ajalooline ­kontekst

Publikatsioone

Sirje Olesk

Koidula kirjad

Ühe sündimata väljaande saatusest ja sisust

Raamatuid

Mart Velsker

Priit Kruusi „Vaikne avangard”

Priit Kruus. Vaikne avangard. Eesti noorkirjanike rühmituste laine ja uue meedia kooslused: Era­konnast ZA/UM-ini. (Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 44.) Tallinn: Tal-linna Ülikool, 2018

Rebekka Lotman

Võõras iseendale. Marie Heibergi kuristikud

Marie Heiberg. Õnnetäht. Uudis- ja mõistujutud. Tartu: Ilmamaa; Marie Heiberg. Rändaja tütarlaps. Tartu: Ilmamaa, 2017

Andreas Kalkun

Seto pärimus ja muistsed slaavi jäljed Inimese Muuseumis

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938). (Seto Instituudi toimetised 2.) Koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikool; Seto Instituut, 2017

Lembit Vaba

Eesti nimed Latgale perekonnanimistus

Ilmārs Mežs. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017

Johanna Ross, Brita Melts, Mall Jõgi, Vivian Siirman, Janika Kronberg

Lühidalt

Ringvaade

Jaan Ross

Viini salvestised ja Berliini salvestised

KK 12/2018

Lühikroonika