Anne Lange, Daniele Monticelli

Tõlkelised ebakõlad totalitarismi monoloogis

Järjepidevused, katkestused ja varjatud konfliktid Nõukogude Eesti tõlkeloos

Mari Mets

Võru kõnekeel reaalajas

tud-partitsiibi tunnuse varieerumine

Guntis Berelis

Väike teejuht läti proosa territooriumil

Marje Joalaid

Veel kord Pandiverest ja ta nimest

Raamatuid

Lauri Pilter

Mõtteid ingliskeelse Juhan Liivi luulevalimiku ja nüüdisaja eesti luule antoloogia ilmumise puhul

Juhan Liiv. Snow Drifts, I Sing. An Estonian-English Bilingual Edition. Edited by Jüri Talvet. Translated from the Estonian by Jüri Talvet and H. L. Hix. Guernica, 2013. 108 lk; Contemporary Estonian Poetry. A Baltic Anthology. Book Three. Edited by Inara.

Heli Laanekask

Vennastekoguduse kirjandusest virgutuslugemisena

Rudolf Põldmäe. Vennastekoguduse kirjandus. Eesti mõttelugu 101. Ilmamaa, 2011. 536 lk.

Raili Marling

Alati suur õnn: avatud vaim väikeses kultuuris

Helmi Reiman-Neggo. Kolm suurt õnne. Eesti mõttelugu 110. Ilmamaa, 2013. 333 lk.

Kadri Muischnek, Raili Pool

Arvuti- ja õppeleksikograafia alane väitekiri

Jelena Kallas. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias. Tallinna Ülikool, 2013. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 32. 185 lk.

Ringvaade

Piret Norvik

Emakeele Seltsis

Raimo Raag 60

Killu Paldrok

Emakeele Seltsis

Jüri Viikberg 60

Krista Ojasaar

Karl Ristikivi päev

Sündinud 1913. aastal

Tõnis Rüütel, Mariko Faster, Evar Saar

11. kohanimepäev Põlvas

KK 12/2013

Lühikroonika