Keel ja Kirjandus ilmub paberväljaandena, ühtlasi on kogu sisu tasuta kättesaadav ajakirja kodulehel. Kaastöö autor säilitab kõik autoriõigused ja annab ajakirjale teksti esmaavaldamise õiguse. Artiklid avaldatakse Creative Commonsi litsentsi alusel, mis lubab teost kopeerida, levitada, esitada ja üldsusele suunata tingimusel, et viidatakse autorile, teost ei kasutata ärilistel eesmärkidel ja järgitakse tuletatud teoste keeldu (CC BY-NC-ND 4.0). Uue numbri tekstid tulevad veebi iga kuu 15. kuupäeval, välja arvatud jaanuar ja august – topeltnumbri ilmumisele eelnevad kuud.

Keelt ja Kirjandust saab tellida Express Posti kaudu ettevõtte kodulehelt või telefonil 6 177 717.  Üksiknumbreid müüvad raamatupoed Apollo (Solarise, Kristiine ja Järve pood Tallinnas, Tartu Kaubamaja pood, Pärnu Kaubamajaka pood) ja Rahva Raamat (Viru pood Tallinnas, Tasku pood Tartus, Pärnu pood Port Artur 2-s). Viimast numbrit saab osta Lehepunkti müügipunktidest või kaanehinnaga koju tellida (vt lähemalt Lehepunkti kodulehelt). Nii vanemaid kui ka uuemaid numbreid saab eelneval kokkuleppel osta toimetusest.

Välismaale saab ajakirja tellida KE Ajakirjanduse OÜ kaudu ettevõtte kodulehelt või telefonil 6 411 753.

Keele ja Kirjanduse kõik aastakäigud on elektrooniliselt loetavad DIGAR-i arhiivis: kuni 2016. aastani siin, alates 2017. aastast siin.

Sihtasutuse Kultuurileht kodulehel on võimalik liituda igakuise uudiskirjaga, mis tutvustab nii Keele ja Kirjanduse kui ka teiste sihtasutuse väljaannete uuemat sisu.