PDF

Post horses of the enlightenment

Translators and text editors before and now

https://doi.org/10.54013/kk662a1

References

Eestikeelsed raamatud… = Eestikeelsed raamatud aastatel 1991–2011. Nimetuste arv. Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu.
http://www.nlib.ee/public/documents/Made/Eestikeelsed_raamatud_aastatel_1991-2011.pdf

Hiedel, Lembe 2006 [1995]. „Loomingu Raamatukogu” alaeast. Märkmeid ja meenutusi aastaist 1957–1973. – „Loomingu Raamatukogu” 50 aastat. Loomingu Raamatukogu, nr 37–40, lk 159–204.

Kask, Leili-Maria 1975. Tõlkimisest. – Looming, nr 11, lk 1910–1914.

Liivaku, Uno, Meriste, Henno 1975. Kuidas seda tõlkida. Tallinn: Valgus.

Möldre, Aile 2005. Kirjastustegevus ja raamatulevi Eestis 1940–2000. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ojamaa, Ott 1972. Arutlus ideaalsest tõlkijast. Otto Samma kuuekümnendaks sünnipäevaks. – Looming, nr 11, lk 1909–1918.

Ojamaa, Ott 2002 [1988]. Henno Rajandi klassikuks saamine. – Henno Rajandi, Tõlkija teekond. Koost Marek Tamm. (Eesti mõttelugu 48.) Tartu: Ilmamaa, lk 195–200.

Ojamaa, Ott 2010 [1969]. Kümnenda muusa muresid I. – Armastus seaduslikus abielus. (Eesti mõttelugu 92.) Tartu: Ilmamaa.

Saluäär, Anu 2008 [1995]. Who cares? Toimetaja kui teatrikriitik või kui tarbijakaitsja? – Põhjamaadest ja Eestist. Kirjutisi 1987–2008. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 454–456.

Samma, Otto 1962. Üht-teist tõlkimisest ja tõlkijatest. – Keel ja Kirjandus, nr 7, lk 385–392.

Sang, Joel 2002. Vaba vaim. – Henno Rajandi, Tõlkija teekond. Koost Marek Tamm. (Eesti mõttelugu 48.) Tartu: Ilmamaa, lk 7–10.

Tõlkeraamat… 1978 = Tõlkeraamat ja tõlkija kirjandus(elu)pildis. – Sirp ja Vasar 1978, nr 11.