PDF

Risks in the interpretation of linguistic questionnaires

https://doi.org/10.54013/kk667a4

References

Kross, Kristiina 1984. Eesti noomeni muutmistüüpide produktiivsus. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia.

Remmel, Nikolai 1971. Eesti keel õpilase pilguga. Tallinn: Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut.

Saareste, Andrus 1979. Eesti keele mõistelise sõnaraamatu indeks. Uppsala: Finsk-ugriska institutionen.

Sang, Joel 2012. Mati Hindi auks. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 789–790.

Schütze, Carson T. 2005. Thinking about what we are asking speakers to do. – Linguistic Evidence: Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives. Toim S. Kepser, M. Reis. Berlin–New York: Mouton de Gruyter, lk 457–485.
https://doi.org/10.1515/9783110197549.457

Tärk, Tiina 2008. Eesti keel tänase õpilase pilguga: Nikolai Remmeli katse 2008. (Emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetised 3.) Tallinn, lk 140–151.

Viks, Ülle 1992. Väike vormisõnastik. I–II. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia.

Väike murdesõnastik II. Toim Valdek Pall. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut, 1989.