PDF

Addenda to the mapping of the archipelago of self-published editions

https://doi.org/10.54013/kk671a3

References

Aspel, Aleksander 1958. Heiti Talviku isiksus ja luule. – Mana, nr 4, lk 7–24.

Beekman, Vladimir 1994. Kirjanike Liidu logiraamat. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 727–742.

Hain, Jüri 1993. Lisandusi ilmunule. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 45–46.

Hain, Jüri 2007. Ruumist lennuharjutusteks. – Sirp 30. III, lk 24.

Hain, Jüri 2010. Kahe taevalõigu lugu. Friedebert Tuglase ja Märt Laarmani ühisteest ja koostööst. – Muutliku vikerkaare all. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 14–25.

Hain, Jüri 2012. Võõrsile ja võõrsilt. Ajutiselt ja jäädavalt. – Varjust välja! Tuntud kunstnike vähetuntud teoseid Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kunstikogust. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 37–38.

Jõerüüt, Jaak 2013. Härra Dussmanni raamatuäri. – Looming, nr 4, lk 520–528.

Kaplinski, Jaan 1976. Ma vaatasin päikese aknasse. Tallinn: Eesti Raamat.

Kaplinski, Jaan 2000. Kirjutatud. Valitud luuletused. Tallinn: Varrak.

Liiv, Toomas 1978. Juhan Viidingu luule. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 693–695.

Mikk, Urmas 1979. Tagasitulek. – Looming, nr 7, lk 999–1000.

Mikk, Urmas. 1986. Eraelust akadeemilise eluni. Tallinn: Eesti Raamat.

Mikk, Urmas 2000. Linnu süda. Järelejäänud tekste 1977–1985. Tallinn: Urmase Sõbrad, 2000.

Oras, Ants 1957. Heiti Talvik – luuletaja ja tema missioon. – Heiti Talvik,  Kogutud luuletused. [Stockholm]: Vaba Eesti, lk 5–22.

Põllu, Kaljo 1971. (Näituse kataloog). Tartu: Tartu Riiklik Kunstimuuseum, lk 35.

Rummo, Paul-Eerik 1968. Saatja aadress. – Looming, nr 12, lk 1830–1832.

Rõuk, Andrus 1979. „kontrolli kumme suunatulesid”, „uus aasta vanad probleemid”. – Looming, nr 9, lk 1256–1257.

Rõuk, Andrus 2000. Vapp lipp pealinn. Luulet 1976–1980. [Autori illustratsioonid.] Tallinn: Virgela.

Talvik, Heiti 2004. Legendaarne. Koostanud Karl Muru ja Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa.

Trapeež, Albert 1993. Sitased seitsmekümnendad. Ebatsensuurset luulet aastaist 1969–1977. Tallinn: Lapin, 1993.

Trapeež 2012 = Albert Trapeež, tema sugulased, sõbrad ja tuttavad. Koostaja Leonhard Lapin. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Unt, Kersti 1999. Muutuv kaanon ja eesti alternatiivluule. – Looming, nr 8, lk 1230–1237.

Unt 2012 = Seilates sadamata. Omakirjastus okupeeritud Eestis. Koostanud Kersti Unt ja Marja Unt. Tallinn: Varrak.

Varblane, Hannes 2013. Almanakkide aegu. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 65–69.

Velsker, Mart 1999. Mis on kuuekümnendad eesti kirjanduses? – Looming, nr 8, lk 1215–1216.

Üdi, Jüri, Viiding, Juhan 1998. Kogutud luuletused. Koostanud Hasso Krull. Tallinn: Tuum, lk 28–43.

Üdi, Jüri 2007. Tiibadega raamat. Valinud ja koostanud Hasso Krull. Tallinn: Tänapäev, lk 61–81.