PDF

An in-depth work on the place names, history and legends of a parish

Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe. Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 34. Tartu–Võru, 2016