PDF

Our dispassionate literary criticism: A survey of 2015–2016

https://doi.org/10.54013/kk712a1

Keywords: literary criticism, arts and culture journalism, literary studies, modern literature, debate in criticism

Estonian literary criticism over the past two years (with digressions to 2014 and 2017) is discussed. The authors address criticism at large, not just reviews, trying to capture  attitudinal stances aimed at transforming the literary field. The period is represented by ten bright moments, ten tendencies characteristic of criticism at large, and a description of the formal aspect of literary criticism. Various points of obstruction are listed, including an inability to analyse the changed field of poetry (due to obsolete methods), lack of passion, thin argumentation, the reluctance of the critics to demarcate their reading strategies, barren discussions, and an extension of the superficial style of the virtual environment to print media. Most of the landscape of criticism in 2015 and 2016 is dominated by dullness, toothlessness, lack of the wish or courage to generalise. The brightest are single successes – passionate texts with a real personal touch, saving the general impression. However, although the recent years have been called an era of  reflections on criticism, a comparison with earlier surveys only proves that the core characteristic of Estonian criticism is resistance to change.

 Joosep Susi (b. 1989), MA, teacher, joosep.susi@gmail.com

 Pille-Riin Larm (b. 1981), BA, editor of the Sirp cultural weekly, pilleriin.larm@gmail.com

 

References

Eliot, T. S. Valitud esseesid. Koost, tlk Jaak Rähesoo. Tallinn: Hortus Litterarum.

Heinloo, Sirel 2016. Enesesisenduse luhtumine. – Sirp 8. IV.

Hennoste, Tiit 2015a. Nii see on ja nõnda ka näib. Paul-Eerikut üle lugedes. – Looming, nr 1, lk 112–119.

Hennoste, Tiit 2015b. Stseenid kiiresti elatud elust. Jüri Üdi üle lugedes. – Looming, nr 4, lk 536–543.

Helme, Peeter 2015. Eesti proosa 2014. Ambitsioonikast andetusest ambitsioonitu andekuseni. – Looming, nr 3, lk 415–431.

Helme, Peeter 2016a. 90 raamatut. 1949. Hans Leberecht „Valgus Koordis”. – ERR-i kultuuriportaal 28. IX. http://vikerraadio.err.ee/v/90_raamatut/saated/6e60de82-6af1-4067-80e3-cdb4acbaacee/90-raamatut-1949-valgus-koordis (6. II 2017)

Helme, Peeter 2016b. Tiina Laanemi ambitsioonikas suutäis. – Postimees 3. XII.

Helme, Peeter 2016c. Heast seksist üksi ei piisa. – Looming, nr 12, lk 1780–1782.

Idikate tuleproov = Idikate tuleproov (fireproof). – KesKus, oktoober 2016.

Kalda, Maie 1977. Head arvustajaõnne! Pisteliselt 1976. a. kriitikast. – Looming, nr 4, lk 666–674.

Kaldmaa, Kätlin 2016. Raamat nagu mosaiik. – Postimees 10. XII.

Kall, Toomas 2016. Absurdi pedaal tuleb lõpmatuseni vajutada. – Looming, nr 5, lk 742–743.

Kaus, Jan 2016. Paar märget kirjanduse ringlusest. – Sirp 10. VI.

Kender, Kaur 2016. 7 põhjust, miks „Klaaslaps” on üks kõvemaid raamatuid eesti keeles. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 198–201.

Kirjanduskriitika 2015 = Kirjanduskriitika auhinna võitis Johanna Ross. – Sirp 9. XII. http://www.sirp.ee/online-uudised/kirjanduskriitika-auhinna-voitis-johanna-ross/ (6. II 2017)

Kirjanduskriitika 2016 = Kirjanduskriitika auhinna võitis Hasso Krull. – Sirp 10. XII. http://www.sirp.ee/online-uudised/kirjanduskriitika-auhinna-voitis-hasso-krull/ (6. II 2017)

Kivisilla, Veronika 2015. Aimeteose poeesia. – Looming, nr 3, lk 432–434.

Kriitika 1977 = Kriitika ja selle kriitika. – Looming, nr 1, lk 127–133.

Kronberg, Janika 2015. Parnass ja agoraa. Hajamärkmeid eesti kirjanduskriitikast 2013–2014. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 248–261. https://doi.org/10.54013/kk689a3

Krull, Hasso 2015. Aristokraat, proletaarlane, eremiit. Kolm poeetilist hoiakut. – Vikerkaar, nr 12, lk 45–56.

Krull, Hasso 2016a. Tardumusse venitatud avaus. Tõnis Vilu utoopiline aeg. – Vikerkaar, nr 9, lk 100–108.

Krull, Hasso 2016b. Ants Orase küsimus. – Sirp 16. XII.

Krull, Hasso, Pihelgas, Carolina 2015a. Eessõna. – Marie Underi „Sonetid”. Viiskümmend tänapäeva luuletajat kõneleb Marie Underiga. Koost H. Krull, C. Pihelgas. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 7–9.

Krull, Hasso, Pihelgas, Carolina 2015b. Lugeja sünd. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 184–189.

Kunnus, Mihkel 2015. Miks ma ei kirjuta Andrus Kivirähast? – Sirp 17. VII.

Kunnus, Mihkel 2016. Seksuaalse emantsipatsiooni kuritöö ja karistus. – Sirp 12. II.

Kõiv, Madis 1991. Kakssada aastat hiljem. Arutlusi Johann Gottlieb Fichte „Inimese määratluse” väljaande puhul 1988. aastal Tallinnas. – Akadeemia, nr 3, lk 543–569; nr 4, lk 796–827.

Kõuts, Ragne 2016. Ajakirjandusliku kultuurikajastuse sisuanalüüs. https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/kultuurikajastuse_sisuanaluus.pdf

Larm, Pille-Riin 2016a. Pealelend. – Sirp 22. I.

Larm, Pille-Riin 2016b. Kriitikakildude kaleidoskoop. – Sirp 29. IV.

Larm, Pille-Riin 2016c. Vaeslaps festivalil. – Sirp 3. VI.

Larm, Pille-Riin 2016d. Lugejate kogukonna ergutajad. – Sirp 12. VIII.

Larm, Pille-Riin 2016e. Vanniskäimine keelatud!? – Sirp 25. XI.

Larm, Pille-Riin 2017. Värske Rõhu värske veri. – Sirp 20. I.

Liive, Ilvi 2016. Pille-Riin Larm annab rooska, selle asemel et tegijaid kiita. – Sirp 10. VI.

Loog, Alvar 2015. Eesti luuleaasta 2014. 62 lühiarvustust. – Looming, nr 3, lk 393–414.

Loog, Alvar 2016. Kuhu küll kõik munad jäid? – Sirp 30. IX.

Loog, Alvar 2017. „Ema, nad teotavad su poja kuninglikku pead!” – Sirp 6. I.

Lotman, Rebekka 2015. Tähed ja märgid. – Sirp 16. X.

Lotman, Rebekka 2016. Kultuuriajakirjanduse uuring tõstatab küsimusi. – Sirp 9. IX.

Luiga, Made 2016. Kriitikast, subjektiivselt. – Sirp 4. XI.

Martson, Ilona 2015. Päris tore raamat eimillestki. – Looming, nr 2, lk 293–296.

Melts, Brita 2015. Kas arveteklaarimine Poeedirahuga? – Sirp 16. I.

Melts, Brita 2016a. Rauge naivismi nulliringid. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 878–881.

Melts, Brita 2016b. Kaks hilise armastuse minu-raamatut. – Akadeemia, nr 5, lk 905–912.

Märka, Veiko 2015a. Küsilausete meistriklass. – Looming, nr 4, lk 583–585.

Märka, Veiko 2015b. Poeetilise meekorjamise külluslik saak. – Looming, nr 6, lk 881–883.

Pilv, Aare 2014. Kaasaloova kriitika hüpotees. – Sirp 21. XI.

Proust, Marcel 2015. Valik esseid. Koost Marek Tamm. Tlk Triinu Tamm. – Loomingu Raamatukogu, nr 28–30. Tallinn: SA Kultuurileht.

Põldsam, Anu 2016. Kõigel on oma aeg. – Sirp 26. VIII.

Päll, Janika 2017. Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel. Arutlusi Titus Liviuse teose „Linna asutamisest alates” eestindusest lähtudes. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 89–102.
https://doi.org/10.54013/kk711a1

Rein, Kaarina 2015a. Teekond Ithaka poole. – Vikerkaar, nr 3, lk 110–112.

Rein, Kaarina 2015b. Tõlkija puutumatus. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 190–192.

Rooste, Jürgen 2015a. Kirjanduskriitika allakäik. – ERR-i kultuuriportaal 30. IV. http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/arvustused/22a10a76-fd5a-4767-8b8a-b3ff1c3248dd/jurgen-rooste-kirjanduskriitika-allakaik (6. II 2017)

Rooste, Jürgen 2015b. Kaks underikujulist pettumust. – ERR-i kultuuriportaal 14. VII. http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/arvustused/3c2f9c35-a9e6-43cd-8617-3ee66a23da36/arvustus-kaks-underikujulist-pettumust (6. II 2017)

Rooste, Jürgen 2015c. Mis möks on „väljapeetud klassika”? – ERR-i kultuuriportaal 26. V. http://kultuur.err.ee/v/arvamus/78bf927d-fc3a-4411-ad17-fef8ca2a0dd0 (6. II 2017)

Ross, Johanna 2015. Poeet suure P-ga, Lumehelbeke suure L-ga. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 355–358.

Ross, Johanna 2016. Naised ei soovita enam. – Sirp 15. IV.

Sommer, Lauri 2015a. Le hipster maudite Pelgulinna paradiisiaian. – Vikerkaar, nr 1–2, lk 185–189.

Sommer, Lauri 2015b. Vanahundi hanna alt ja kiriva kitsõ silmist. – Vikerkaar, nr 3, lk 106–109.

Sommer, Lauri 2016. Noor Toomas Tallinna pilvepiiril. – Vikerkaar, nr 12, lk 94–96.

Susi, Joosep 2016. Luuletu luule. – Vikerkaar, nr 4–5, lk 175–179.

Tatar, Tõnis 2016. Scene’i-niidistikust ja tõsidusluulust. – kunst.ee, nr 2, lk 67–71.

Tomberg, Jaak 2015a. Kirjandusteoreetiline vaigistamis- ja kaasarääkimismäng. – Vikerkaar, nr 1–2, lk 163–166.

Tomberg, Jaak 2015b. Kaasaloovalt kaasaloovast kriitikast: Pilv Steineri kaudu. – Sirp 17. VII.

Tomberg, Jaak 2017a. Don DeLillo impersonaalne tehisigavik. – Sirp 6. I.

Tomberg, Jaak 2017b. Kirjandus kui käegakatsutav kogemus. – Sirp 10. II.

Trunin, Mihhail 2016. Täitunud ruumist ja ajast. – Sirp 16. XII.

Tunnistajapink: Kajar Pruul. – nihilist.fm 1. II 2017. http://nihilist.fm/tunnistajapink-kajar-pruul/ (6. II 2017)

Urgas, Silvia 2016. Banaalsetest teemadest kirjutamise julgus. – Vikerkaar, nr 10–11, lk 201–204.

Vabariigi kodanikud (subtiitritega). – ERR 4. II 2016. http://etv.err.ee/v/paevakajasaated/vabariigi_kodanikud/saated_sub/e1bf7a40-60a2-4f4a-bab7-a92667484e3c/vabariigi-kodanikud-subtiitritega (6. II 2017)

Vadi, Urmas 2016. 90 raamatut. 1948. Debora Vaarandi „Kohav rand”. – ERR-i kultuuriportaal 27. IX. http://vikerraadio.err.ee/v/d9e49acd-8c68-46e2-bc8c-0420ee198717 (6. II 2017)

Vaher, Berk 2016. Eesti kirjanik – kas ja kelle vaeslaps? – Sirp 10. VI.

Vaino, Maarja 2016. Neli tähelepanekut kenderiaanast. – Postimees 9. II.

Vaino, Maarja 2017. Teooriakultusest. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 130–132.
https://doi.org/10.54013/kk711a4

Viik, Tõnu 2012. Eesti kultuuri võimatu mõiste. – Tuna, nr 2, lk 2–12.

Väljataga, Märt 2015. Kriitika – mis seal arutada on? – Sirp 27. III.

Väljataga, Märt 2016a. Nõrga mõistuse dogmaatika. – Vikerkaar, nr 1–2, lk 170–175.

Väljataga, Märt 2016b. Oivaline kohtumispaik luulele, keelele ja nende uurimisele. – Sirp 9. IX.

Õnnepalu, Tõnu 2015. Lõpetuse ingel. – Loomingu Raamatukogu, nr 8–9. Tallinn: SA Kultuurileht.