PDF

In thrall to literary Umwelten, in fear of becoming fettered in one: on the doctoral dissertation of Brita Melts

Brita Melts. Kirjanduslikud omailmad ja nende autobiograafilised lätted. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 15.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. 222 lk.