PDF

Hindrik Prants (1858–1932), a tireless toiler in the field of enlightenment

Hindrik Prants. Eesti asi ja maailma lugu. Koostanud Hando Runnel. (Eesti mõttelugu 128.) Tartu: Ilmamaa, 2016. 416 lk.