PDF

The Sons of the Son of the Muses: Literary Marginalia in the „Noorus” Magazine of the 1960s, Part II

https://doi.org/10.54013/kk712a4

Keywords: Paul-Eerik Rummo, Jaak Põldmäe, criticism, marginalia, Estonian literature, world literature, subtext, poetics, 1960s

This entry is a continuation to the article „Sly Ain and the Old Heathen: Literary Marginalia in the „Noorus” Magazine of the 1960s, Part I (Keel ja Kirjandus 2016, 7: 489−503), which discussed the educating literary commentary published by mentor Ain Kaalep alias O. Muusapoeg ’lit. O. Son of the Muses’ in the 1960s editions of the magazine Noorus („Youth”). It highlighted the rhetoric of irony between the lines, which could be regarded as cultural counterpropaganda addressed to the younger generation of Soviet Estonia. Inspired by the same genre and idea, Lea Tormis wrote seven reflections on theatre events. Her younger brother, poet Paul-Eerik Rummo, under the alias Poor Yorick, published his seven „marginals” partly in playful dialogue with Kaalep. To the same context belongs Jaak Põldmäe’s „School of Poetics” which appeared in six parts. His influential lessons introduced a new structuralist understanding of the form of poetry, based on the formalist approach to the poetic function of language. The young scholar was keen to explain the basics of poetic language usage, metrics and different verse systems, as well as rhyme, sound effects, poetic license, and main figures of speech used in Estonian poetry.

Arne Merilai (b. 1961), PhD, University of Tartu, Professor and Chair of Estonian Literature, arne.merilai@ut.ee

References

Kaalep, Ain 1959. Teoreetilisi märkmeid vabavärsist. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 257–273.

Kaalep, Ain 1986. Lugeja kool (I–III). – Vikerkaar, nr 1, lk 64–66; nr 3, lk 63–65; nr 5, lk 69–71.

Kaalep, Ain 1987. Lugeja kool (IV–V). – Vikerkaar, nr 2, lk 74–75; nr 6, lk 69–73.

Kaalep, Ain 1989. Vestlus ekspressionismist. – Vikerkaar, nr 10, lk 18–22.

Larm, Pille-Riin 2011. Ühest eesti kirjanduslugude painavast mõistest: epigonism. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 241–254.

Lotman, Mihhail 1986. Poeetika lühikursus. – Vikerkaar, nr 1, lk 66–68 (Mis on poeetika?); nr 3, lk 65–67 (Mis on kunstiteos?); nr 5, lk 71–74 (Kunsti ainest).

Lotman, Mihhail 1987. Poeetika lühikursus. – Vikerkaar, nr 1, lk 68–71 (Kunstikeel); nr 3, lk 74–76 (Kunsti märgimehhanismidest); nr 9, lk 79–82 (Kunstikommunikatsioonist).

Lotman, Mihhail 1988. Poeetika lühikursus. – Vikerkaar, nr 1, lk 75–78 (Kunstikommunikatsioonist: Kommunikatiivse situatsiooni üldskeem).

Olesk, Peeter 1979. Tekstoloogilisi lugemisnopmeid. (A. H. Tammsaare. Kogutud teosed 1–3.) – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 564–567.

Olesk, Peeter 1987. Lugemisnopmeid I–III. – Vikerkaar, nr 1, lk 86–88; nr 4, lk 90–92; nr 11, lk 92–94.

Olesk, Peeter 1988. Lugemisnopmeid IV–VII. – Vikerkaar, nr 1, lk 87–89; nr 6, lk 81–85; nr 9, lk 84–86; nr 12, lk 90–92.

Poor Yorick 1967a = Paul-Eerik Rummo, Seekord kirjanduselulisi kihermeid. – Noorus, nr 2, lk 48–49.

Poor Yorick 1967b = Paul-Eerik Rummo, Kihermeid kirjanduse naabermailt. – Noorus, nr 4, lk 75–76.

Poor Yorick 1967c = Paul-Eerik Rummo, Kihermeid kirjanduslikelt käikudelt. – Noorus, nr 6, lk 50.

Poor Yorick 1967d = Paul-Eerik Rummo, Kirjanduslikke kihermeid.  – Noorus, nr 8, lk 74–75; nr 11, lk 74–75.

Poor Yorick 1968 = Paul-Eerik Rummo, Kirjanduslikke kompleksi- ja absurdikihermeid. – Noorus, nr 2, lk 45.

Priimägi, Linnar 1986. Lendlaused. Püsimõtted. – Vikerkaar, nr 1, lk 69–72 (Noorus kohustab); nr 3, lk 67–71 (Verba volant…); nr 5, lk 77–80 (Hüüdja hääl kõrbes).

Priimägi, Linnar 1987. Lendlaused. Püsimõtted. – Vikerkaar, nr 2, lk 79–81 (Écrasez l’infâme!); nr 7, lk 84–85 (Kellel on, sellele antakse…); nr 10, lk 83–85 (Üks tont käib ringi mööda Euroopat…).

Priimägi, Linnar 1988. Lendlaused. Püsimõtted. – Vikerkaar, nr 1, lk 78–81 (Robinsonid); nr 6, lk 60–65 (Musae impares); nr 7, lk 84–87 (Musae impares II); nr 10, lk 88–93 (Musae impares III).

Priimägi, Linnar 1989. Lendlaused. Püsimõtted. – Vikerkaar, nr 1, lk 84–89 (Musae impares IV); nr 4, lk 83–88 (Alguses oli…); nr 7, lk 83–86 (Vabadus! Võrdsus! Vendlus!); nr 11, lk 89–92 (Vabadus! Võrdsus! Vendlus! (II)); nr 12, lk 74–77 (Vabadus! Võrdsus! Vendlus! (III)).

Põldmäe, Jaak 1968. Poeetika kool (I–VI). – Noorus, nr 1, lk 70–72; nr 2, lk 73–76; nr 3, lk 69–72; nr 4, lk 73–76; nr 5, lk 72–75; nr 6, lk 72–74.

Q. Muusapoeg 1967 = Paul-Eerik Rummo, Kirjanduslikke kihermeid. – Noorus, nr 1, lk 48.

Ramp, Üle 1967 = Lea Tormis, Teatrikihermeid. – Noorus, nr 11, lk 73–74.

Ramp, Üle 1968 = Lea Tormis, Teatrikihermeid. – Noorus, nr 1, lk 47–48; nr 5, lk 31; nr 7, lk 54–55; nr 12, lk 60.

Ramp, Üle 1969 = Lea Tormis, Teatrikihermeid. – Noorus, nr 7, lk 46.

Ramp, Üle 1970 = Lea Tormis, Teatrikihermeid. – Noorus, nr 7, lk 47–48.

Tormis, Lea 2006. Teatrimälu. (Eesti mõttelugu 67.) Koost Piret Kruuspere, Hando Runnel. Tartu: Ilmamaa.

Isiklikud teated

Paul-Eerik Rummo e-kiri Arne Merilaile 14. V 2016.

Rein Veidemanni e-kiri Arne Merilaile 16. V 2016.