PDF

The depiction of war in modern Estonian literature

The wars of Leo Kunnas

https://doi.org/10.54013/kk721a2

Keywords: war literature, representations of war, modern Estonian literature, Leo Kunnas

Unlike the traditional Estonian papers on war literature, which mainly deal with the so-called two big wars of the 20th century, the focus of this article lies on more recent wars and conflicts and their representations in modern Estonian literature, with closer attention to the works of Leo Kunnas. Modern Estonian literature is rich in war themes and representations of various conflicts (e.g. the Soviet-Afghan War, social upheavals, wars in Iraq and Afghanistan, hypothetical wars of the future, an abstract threat of war) while their genre diversity is also considerable (fiction, diaries, documentary works, sci-fi, etc).

The present analysis is focused on the representation of war in the following three books by Leo Kunnas: Sõdurjumala teener (“Servant of the Soldier God”, 2001), Viiv pikas sõjas (“A Moment in the Long War”, 2006) and Sõda 2023 (“War 2023”, 2016). The wars depicted are the August Coup of 1991 in Soviet Union, the Iraq War, and a hypothetic future war against Russia, respectively. Based on Evelyn Cobley’s book “Representing War: Form and Ideology in First World War Narratives” (1993), the analysis is centered not on what is depicted but on representations, i.e. on how and by what textual means the depiction is done. In addition it is explored how the ways of war representation used by Kunnas may relate to his attitude to war and his ideological position. The conclusion is that in all three works analysed war is depicted realistically, the representation becoming even excessively detailed and documentary in places, which bears on Kunnas’ militant and heroic ideology. Leo Kunnas is a devoted warrior, determined to stand for his country and defend it whatever it takes, thus following the soldier’s path.

Piret Viires (b. 1963), PhD, Tallinn University, Professor of Estonian Literature and Literary Theory, piret.viires@tlu.ee

References

Bassel, Naftoli 1985. Eesti nõukogude sõjaromaan üleliidulises kontekstis. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 264–273.

Bonnycastle, Stephen 1996. Evelyn Cobley. Representing War: Form and Ideology in First World War Narratives. – Ariel. A Review of International English Literature, kd 27, nr 3 (juuli), lk 176–178.

Cobley, Evelyn 1993. Representing War. Form and Ideology in First World War Narratives. Toronto–Buffalo–London: University of Toronto Press.

Epner, Luule 2001. Proosa uuenemine kodumaal. Sotsialistlikust sotsiaalsesse realismi. – Epp Annus, L. Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, lk 478–483.

Hiiemäe, Sirly 2014. Sõda ja inimene Lilli Prometi teostes „Pimedate akende ajal” ning „Tüdrukud taevast”. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut.

Hinrikus, Mirjam, Mattheus, Ave (koost, toim) 2015. Esimene maailmasõda Eesti kultuuris. (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 17.) Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Kirss, Tiina 2015. Esimene maailmasõda eestlaste mälestustes. – Esimene maa­ilmasõda Eesti kultuuris. Koost, toim Mirjam Hinrikus, Ave Mattheus. (Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi toimetised 17.) Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, lk 145–196.

(:)kivisildnik 2014. (:)esiteks sõda, teiseks kaotus, kolmandaks… – Postimees: AK, 19. IV.
https://pluss.postimees.ee/2766632/kivisildnik-esiteks-soda-teiseks-kaotus-kolmandaks (27. X 2017).

Kokk, Aavo 2016. Ekspress esitleb ja Aavo Kokk soovitab: Leo Kunnase uus dokumentaalromaan „Sõda 2023”. – Eesti Ekspress 13. XII.
http://ekspress.delfi.ee/lisalood/ekspress-esitleb-ja-aavo-kokk-soovitab-leo-kunnase-uus-dokumentaalromaan-soda-2023?id=76584572 (27. X 2017).

Kunnas, Leo 2001. Sõdurjumala teener. Tallinn: Tuum.

Kunnas, Leo 2006. Viiv pikas sõjas. Märkmed Iraagi sõjast. Tallinn: Tänapäev.

Kunnas, Leo 2016a. Sõda 2023. Koljat. Tallinn: Küppar & Co.

Kunnas, Leo 2016b. Sõda 2023. Taavet. Tallinn: Küppar & Co.

Kõvamees, Anneli 2008. Vabadussõda 1930. aastate eesti romaanis. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 321–334.

Laanes, Eneken 2009. Lepitamatud dialoogid. Subjekt ja mälu nõukogudejärgses eesti romaanis. (oxymora 6.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Laanes, Eneken, Kaljundi, Linda 2013. Eesti ajalooromaani poeetika ja poliitika. Sissejuhatuseks. – Keel ja Kirjandus, nr 8–9, lk 561–578.
https://doi.org/10.54013/kk670a1

Post, Eda 2007. Leo Kunnas ehitab uut maailma. – Eesti Päevaleht 20. X, lk 14–15.
http://epl.delfi.ee/news/kultuur/leo-kunnas-ehitab-uut-maailma?id=51105592 (27. X 2017).

Tamme, Villu 1992. Tuvi oli tihane. Tallinn: Tiritamm.

Tonts, Ülo 1985. Inimene ja sõda. Rahvas ja sõda. Märkmeid, väljakirjutusi, ­kõrvutusi, arutlusi. – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 257–264.

Undusk, Jaan 2000. Ideetud eestlased. Eesti sõjakirjandust lugedes. – Vikerkaar, nr 8–9, lk 105–115.