PDF

Attempts to find words for homosexualism

The Eulenburg scandal and the lectures of Magnus Hirschfeld in the early 20th century Estonian press

https://doi.org/10.54013/kk747a7

Keywords: Estonian LGBTI history, Magnus Hirschfeld, Eulenburg affair

Towards the end of the 19th century Estonian journalism developed a more global grasp, while the traditional educational and instructive texts were increasingly accompanied by foreign news and entertainment. First, the article acquaints the readers with the representations of the Eulenburg scandal in Germany in the Estonian press of the early 20th century, then proceeds to the local Estonian coverage of Magnus Hirschfeld’s lectures held in the late 1920s, who campaigned for the decriminalisation of homosexualism. Both the Eulenburg scandal and Hirschfeld’s visits made Estonian journalists to articulate the homosexual desire and contextualise it for the reader. For both cases, the coverage is ambivalent, providing, on the one hand, a neutral explanation or a pedagogical conceptualisation of homosexuality, yet also revealing homophobia and prejudice. At the same time, however, those early formulations are absolutely significant, introducing (male) homosexuality among the topics debatable in Estonian-language public space.

Andreas Kalkun (b. 1977), PhD, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, Researcher (Vanemuise 42, Tartu 51003), andreas@folklore.ee

 

References

Armastuse eksiteed. Prof. dr. med. Magnus Hirschfeldi teine loeng. – Päevaleht 4. V 1929, nr 119, lk 4.
Aus der Arbeit der “AntiKomintern”. Ein Interview mit ihrem Leiter Dr. Adolf Ehrt. (Von unserem Berliner Korrespondenten.) Berlin, im November. – Deutsche Zeitung 4. XII 1935, lk 1.
Ausland. Deutschland. Eine Sittengeschichte des Weltkrieges? – Dorpater Zeitung 15. I 1931, lk 3.
Bauer, Heike 2017. The Hirschfeld Archives: Violence, Death, and Modern Queer Culture. Philadelphia: Temple University Press.
https://doi.org/10.26530/OAPEN_628406
Brandt, Alexander 1931. Zur Sittengeschichte. – Dorpater Zeitung 26. I, lk 2.
Cameron, Deborah; Kulick, Don 2003. Language and Sexuality. New York: Cambridge University Press.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511791178
Domeier, Norman 2015a.Die deutsche Homosexuellenbewegung im Kaiserreich und ihre Niederlage im Eulenburg-Skandal. – Gewinner und Verlierer: Beiträge zur Geschichte der Homosexualität in Deutschland im 20. Jahrhundert. (Hirschfeld-Lectures 7.) Göttingen: Wallstein Verlag, lk 13-26.
Domeier, Norman 2015b. The Eulenburg Affair. A Cultural History of Politics in the German Empire. New York: Camden House.
https://doi.org/10.1017/9781782044581
Dr. Magnus Hirschfeld.- Kaja 15. IX 1929, nr 218, lk 2.
Dr. med. Magnus Hirschfeldt Tallinna? – Päevaleht 29. VIII 1926, nr 233, lk 2.
Eckardt, G. H. 2010. Über zwei Vorträge von Magnus Hirschfeld. Riga 27. und 29. Aprill 1929. – Fritz Geron Pernauhm. Die Infamen. Hamburg: Männerschwarm, lk 237-241.
Foucault, Michel 2005. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe. Tlk Indrek Koff. Tallinn: ­Valgus.
Halperin, David M. 2002. How to Do the History of Homosexuality. Chicago-London: University of Chicago Press.
Healey, Dan 2001a. Homosexual Desire in Revolutionary Russia. The Regulation of Sexual and Gender Dissent. Chicago-London: The University of Chicago Press.
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226922546.001.0001
Healey, Dan 2001b. Masculine purity and ‘gentlemen’s mischief’. Sexual exchange and prostitution between Russian men, 1861-1941. – Slavic Review, kd 60, nr 2 (suvi), lk 233-265.
https://doi.org/10.2307/2697270
Healey, Dan 2018. Russian Homophobia from Stalin to Sochi. London-Oxford-New York-New Delhi-Sydney: Bloomsbury Academic.
Hennoste, Tiit; Kurvits, Roosmarii 2019. Eesti ajakirjanduse 100 aastat. Matsilehest võrgu­leheni. Tallinn: Post Factum.
Hirschfeld, Magnus 1920. Die Homosexualität des Mannes und des Weibes. Mit einem Namen-, Länder-, Orts- und Sachregister. Berlin: Marcus.
Hunntus, G. 1920. Oscar Wilde ja tema “Salome”. – Postimees 9. II, nr 34, lk 1.
Järjejutt 1915 = … keisrikoja lähedal seisvad isikud olivad. – Uusleht 23. IV, lk 442.
Kaheksas rahvusvaheline karskuse-kongress Wienis. – Postimees 1. V 1901, nr 96, lk 1.
Kalkun, Andreas 2010a. Naiselikkus, mehelikkus ja seksuaalsus talupojakultuuris. Siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele? – Kapiuksed valla. Arutlusi homo-, bi- ja transseksuaalsusest. Koost Brigitta Davidjants. Tallinn: Avatud Eesti Fond, MTÜ Eesti Gei Noored, lk 12-22.
Kalkun, Andreas 2010b. Work first and love will follow. Division of labor and male beauty in Estonian folk culture. – AAFAGC. Applied Art for a Gay Club. Toim Jaanus Samma, Alo Paistik. Tallinn-Paris, lk 51-62.
Kalkun, Andreas 2016. Feodor Vanahundi ropud naljad. Erootiline imperatiiv, poeesia ja tabustatud seksuaalkäitumise viisid. – Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri­uuringute keskuse aastaraamat XV-XVI. Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule. Toim Helen Kästik, Eva Saar. Tartu-Värska: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 118-137.
Kalkun, Andreas 2017. Talurahva seksuaalelu mõistatusi. – Müürileht 21. III. https://www.muurileht.ee/talurahva-seksuaalelu-moistatusi/ (14. VI 2018).
Kalkun, Andreas 2018. Ajalugu, mida polnud? Homoseksuaalse iha jäljed kolmes kohtuasjas. – Mäetagused, nr 71, lk 143−174.
https://doi.org/10.7592/MT2018.71.kalkun
Kalkun, Andreas; Sarv, Mari 2014. Seks ja poeetika: regilaulu peidus pool. – Vikerkaar, nr 4-5, lk 91−108.
Kas huliganid või seksuaalhaiged? Pimedate tänavate hirm. Kallaletungid naistele. Ebaloomulikud kalduvused ja kired. Huligaansusest roimani. Käesoleval aastal seksuaalteaduse uurijate konverents – kas ka meilt läheb esindaja? – Rahvaleht 16. I 1930, nr 7, lk 4.
Kurvits, Roosmarii 2010. Eesti ajalehtede välimus 1806-2005. Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Lipschütz, Alexander 1921. Sugunäärmete sisesekretsioonist. – Sõjaväe arstide teadusliste koosolekute protokollid. Nr. 3. Sõjaväe Tervishoiu Valitsus. Tallinn: Sõjaväe trükikoda, lk 61-64.
Lipschütz, Aleksander 1923. Seksuaal- ehk suguline küsimus ja suguline kasvatus. Mis on seksuaalküsimus? – Päevaleht 16. II, nr 45, lk 2.
Lipša, Ineta 2016. Communication of non-normative sexuality in inter-war Latvia (1920s and 1930s). – Queer stories of Europe. Toim Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, lk 144-173.
Lipša, Ineta 2018. LGBTI People in Latvia: A History of the Past 100 Years. Riga: Association of LGBT and their friends Mozaika.
Lukas, Liina 2016. Literary Queer Mésalliances in Riga around 1900. – Queer stories of Europe. Toim Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Schol­ars Publishing, lk 110-122.
Löfström, Jan 1999. Sukupuoliero agraarikulttuurissa. “Se nyt vaan on semmonen”. Helsinki: SKS.
Löfström, Jan 2015. Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? “Homoseksuaalisuus” agraarikulttuurin perinneaineistoissa. – Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Toim Antti Häkkinen, Mikko Salasuo. Tampere: Vastapaino.
Maailma kuulsaim psühhopatoloog Tallinna. Loengud “Estoonia” kontsertsaalis. – Päevaleht 11. IX 1928, nr 247, lk 6.
Maailma kõmulisema suurfilmi esietendus. – Pärnu Päevaleht 30. IV 1930, lk 4.
Maailma riikidest. – Ristirahva Pühhapäevaleht 1. XII 1902, lk 6-7.
Mancini, Elena 2010. Magnus Hirschfeld and the Quest for Sexual Freedom. A History of the First International Sexual Freedom Movement. (Critical Studies in Gender, Sexuality, and Culture.) Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1057/9780230114395
Mehed naise, naised mehe rüüs. Vastassugupoole riietuse eelistajad. On see haigus või harjumus? Kuninganna Kristine ja Orleani neitsi olid transveriidid. – Tallinna Post 31. V 1935, lk 3.
Millest kõneleb täna “Estoonia” kontsertsaalis prof. dr. med. Magnus Hirschfeld.- Päevaleht 1. V 1929, nr 116, lk 6.
Moltke-Hardeni protsess Saksamaal. – Päevaleht 17. X 1907, nr 236, lk 2.
Naised, kes ei tohi abielluda. Vamptüüpide saladus. – Film ja Elu 21. VI 1935, nr 24, lk 1.
Nende elu, armastus ja kannatused. Saatuse löögid inimeste peal. Heade kavatsuste halvad tagajärjed. – Rahvaleht 7. III 1929, lk 5-6.
Politika ringvaade 1907a = Politika ringvaade ja väljamaa sõnumed. – Koit 19. X, lk 2.
Politika ringvaade 1907b = Politika ringvaade ja väljamaa sõnumed. – Koit 23. X, lk 2.
Politika ringvaade 1907c = Politika ringvaade ja väljamaa sõnumed. – Koit 30. X, lk 2.
Politika ringvaade 1908 = Politika ringvaade ja väljamaa sõnumed. – Koit 6. V, lk 1.
Politika ringvaatus 1902a = Politika ringvaatus ja väljamaa sõnumid. Saksamaa. – Postimees 15. XI, nr 255, lk 2.
Politika ringvaatus 1902b = Politika ringvaatus ja väljamaa sõnumid. Saksamaalt. – Postimees 18. XI, nr 257, lk 2.
Prof. A. Lipschütz Tallinna jõudnud. – Päevaleht 13. VIII 1919, nr 170, lk 3.
Prof. dr. med. 1929a = Prof. dr. med. Magnus Hirschfeldt Tallinnas. – Kaja 28. IV, nr 98, lk 10.
Prof. dr. med. 1929b = Prof. dr. med. Magnus Hirschfeldti loenguks. – Päevaleht 1. V, nr 116, lk 7.
Prof. dr. med. 1929c = Prof. dr. med. Magnus Hirschfeldt Tartus. – Postimees 3. V, nr 118, lk 1.
Prof. Hirschfeld tuleb Tallinna. – Kaja 12. IX 1928, nr 213, lk 4.
Prof. M. Hirschfeld 1926a = Prof. M. Hirschfeld abortidest. Saksamaal 800.000 aborti aastas. – Sakala 22. V, nr 61, lk 3.
Prof. M. Hirschfeld 1926b = Prof. M. Hirschfeld abortidest. Saksamaal 800.000 aborti aastas. – Järvamaa 4. VI, lk 3.
Protens 1928. Homoseksualistid meil ja mujal. Komblus langeb, homoseksualism levineb. – Uudisleht 19. IX, nr 70, lk 5.
Seltsimees Prof. A. Lipschütz Tallinna jõudnud. – Sotsialdemokrat 13. VIII 1919, lk 3.
Semper, Johannes 1929. Muljeid PEN-klubide rahvusvahelisest kongressist Viinis. – Looming, nr 6, lk 721-736.
Soovõltsijad. Kui mehed tahvad olla naised, ja ümberpöördult. – Postimees 13. II 1928, nr 43, lk 5.
Soovõltsimised. Mehed, kes tahavad olla naised, ja naised, kes tahavad olla mehed. – Päevaleht 6. II 1928, nr 36, lk 3.
Szulc, Lukasz 2017. Transnational Homosexuals in Communist Poland. Cross-Border Flows in Gay and Lesbian Magazines. New York: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-58901-5
Suguelu küsimused päevakorral. Kuulus suguelu uurija dr. Magnus Hirschfeld tuleb Tallinna. – Kaja 24. IV 1929, nr 94, lk 9.
Suguelu päevaküsimusi. Abielu soodsamaid vorme. Suguviljast hoidumine ei ole kuritegu. Nooruse tutvustamine suguelu küsimustega. Õigus armastuseks ja enesepiiramine. Eesti abordiseadus ajakohane kompromiss. – Päevaleht 3. V 1929, nr 118, lk 4.
Taavetti, Riikka 2018. Queer Politics of Memory. Undisciplined Sexualities as Glimpses and Fragments in Finnish and Estonian Parts. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.
Veispak, Teet 1991. Homosexuality in Estonia in the 20th century. Ideological and juridical aspects. – Sexual Minorities and Society. The Changing Attitudes Toward Homosexuality in 20th Century Europe. Papers Presented to the International Conference in Tallinn May 28-30, 1990. Toim Udo Parikas, T. Veispak. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia ajaloo instituut, lk 105-114.
Vērdiņš, Kārlis 2016. The Harden-Eulenburg Affair and the Latvian Image of Germans. – Queer stories of Europe. Toim K. Vērdiņš, Jānis Ozoliņš. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, lk 123-133.
Vorträge von Prof. Dr. Magnus Hirschfeld. Berlin. – Revaler Bote, 14. IX 1929, lk 7.
Väljamaa 1902a = Väljamaa. Saksamaa. – Olevik 19. XI, lk 10-11.
Väljamaa 1902b = Väljamaa. Saksamaa. Praeguse aja “heategija” ja “isamaalane”. – Olevik 10. XII, lk 10-12.
Väljamaalt 1902 = Väljamaalt. Saksamaalt. – Uus Aeg 14. XI, lk 3.
Väljamaalt 1907a = Väljamaalt. – Ristirahva Pühapäevalehe Sõnumitooja 19. X, lk 4-5.
Väljamaalt 1907b = Väljamaalt. Inetu protsess Saksamaal. – Päevaleht 16. X, nr 235, lk 2.
Väljamaalt 1908 = Väljamaalt. Saksamaalt. Skandal. – Meie Elu 26. IV, lk 2.
Vürst Eulenburgi protsess. – Isamaa 28. VI 1908, lk 2.
Weil, A. (toim) 1922. Sexualreform und Sexualwissenschaft. Vorträge gehalten auf der 1. Internationalen Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage in Berlin. Stuttgart: Püttmann.
Õigus armastuse peale. Alasti olemise kultuur Saksamaal arendamisel. Prof. Magnus Hirschfeldi loengult. – Kaja 3. V 1929, nr 102, lk 8.
Õnnetu armastus. Pilk inimhinge kulisside taha. – Film ja Elu 24. VII 1936, nr 26, lk 1.
Ülikooli teated. Rahvusvaheline seksuaal-reformi kongress, kuhu ka Tartu ülikooli esitaja kutsutakse. – Päevaleht 12. VIII 1921, nr 211, lk 5.