Search
|
ee

HENRIK SOVA

Semantic pragmatism in Ene Mihkelson’s literary works

Hegely Klaus

The outlines and features of early Estonian working-class literature

Raimo Raag

Brockmanniana. The printed funeral sermons on the occasion of the death of Reiner Brockmann’s parents

Reiner Brockmanni vanemate matusetrükised

INTERVIEW

Vivian Siirman

A complex path towards a comprehensive picture of Baltic literary culture: An interview with Liina Lukas

Words

Lembit Vaba

What is laim and what does laimama mean in Estonian?

Books

Johanna Ross

O my sweet sweet young-man story!

Peedu Saar. Pascual. Tallinn: Pilgrim, 2018. 78 lk; Peedu Saar. Mailased. Tallinn: Paradiis, 2019. 182 lk

Berk Vaher

Polish women, Polish Others

Mudlum. Poola poisid. Tallinn: Strata, 2019. 400 lk

Thomas Salumets

Theatre on urban stage

Tiina-Erika Friedenthal. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. (Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis 40.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 472 lk

Klaus Laalo

A dissertation on the variation of the Estonian partitive and illative cases

Ann Siiman. Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisse­ütleva käände näitel. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 45.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 209 lk

Anna Edela, Tiina Hallik

Annotations

Reviews

Arne Merilai

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

Väino Klaus

In memoriam Paul Kokla (17. VIII 1929 – 16. V 2020)

KK 7/2020

Review