HENRIK SOVA

Semantic pragmatism in Ene Mihkelson’s literary works

Hegely Klaus

The outlines and features of early Estonian working-class literature

Raimo Raag

Brockmanniana. The printed funeral sermons on the occasion of the death of Reiner Brockmann’s parents

Reiner Brockmanni vanemate matusetrükised

Words

Lembit Vaba

What is 'laim' and what does 'laimama' mean in Estonian?

INTERVIEW

Vivian Siirman

A complex path towards a comprehensive picture of Baltic literary culture: An interview with Liina Lukas

Books

Johanna Ross

O my sweet sweet young-man story!

Peedu Saar. Pascual. Tallinn: Pilgrim, 2018. 78 lk; Peedu Saar. Mailased. Tallinn: Paradiis, 2019. 182 lk

Berk Vaher

Polish women, Polish Others

Mudlum. Poola poisid. Tallinn: Strata, 2019. 400 lk

Thomas Salumets

Theatre on urban stage

Tiina-Erika Friedenthal. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. (Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis 40.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 472 lk

Klaus Laalo

A dissertation on the variation of the Estonian partitive and illative cases

Ann Siiman. Vormikasutuse varieerumine ning selle põhjused osastava ja sisse­ütleva käände näitel. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 45.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 209 lk

Anna Edela, Tiina Hallik

Annotations

Reviews

Arne Merilai

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

In memoriam Ain Kaalep (4. VI 1926 – 9. VI 2020)

Väino Klaus

In memoriam Paul Kokla (17. VIII 1929 – 16. V 2020)

KK 7/2020

Review