PDF

The Vaher question. Soviet subjectivity in Luise Vaher’s diary of 1941. Part 1

https://doi.org/10.54013/kk748a1

Keywords: World War II, diaries, gender history, ideology, Communism, subjectivity

This article is based on the diary of a young Estonian provincial female party activist Luise Vaher (née Kapstas), in which she describes her evacuation to the Soviet rear following the German invasion of the USSR in the summer and fall of 1941. The diary offers a rare glimpse into the mindset of recently converted Estonian Communists and their shock in encountering the realities of Soviet everyday life. It shows how a young female Bolshevik is trying to make sense of the abject Soviet poverty and the brutal kolkhoz life, its peculiar ethnic, racial and gender relations, and how these realities prompt her to reflect on her own beliefs and identity. The article is inspired by the so-called subjectivity school of Soviet studies, namely by the work of Jochen Hellbeck. The first part of the article examines the applicability of Hellbeck’s approach to the Soviet Estonian context. It also provides a political biography of Luise Vaher – from her conversion to Communism in the summer of 1940, through her rocky career as a provincial party activist, up to her post-Stalinist life as a promin­ent author of Soviet Estonian “women’s novels”.

Kristo Nurmis (b. 1984) MA, PhD Candidate, Department of History, Stanford University (450 Serra Mall, Stanford, CA 94305, USA), kristo@stanford.edu

References

Arhiivillikad

Rahvusarhiiv (RA)

      ERAF.1 – Eestimaa Kommunistliku Partei keskkomitee

      ERAF.14 – EKP Valgamaa komitee

      ERAF.2 – Eesti Riigiarhiivi Filiaali (Parteiarhiivi) fotokollektsioon

      ERAF.79 – 249. Eesti Laskurdiviis

Kirjandus

Aarelaid, Aili 1998. Ikka kultuurile mõeldes. Tallinn: Virgela.
Aarelaid, Aili 2000. Topeltmõtlemise kujunemine kahel esimesel nõukogulikul aasta­kümnel. – Akadeemia, nr 4, lk 755-773.
Arumäe, Heino 1991. Mõnda Hans Kruusist, Mongoolia eeskujust ja poliitilisest naivismist. – Looming, nr 10, lk 1381-1390.
Chatterjee, Choi; Petrone, Karen 2008. Models of selfhood and subjectivity: The Soviet case in historical perspective. – Slavic Review, kd 67, nr 4, lk 967-986.
https://doi.org/10.2307/27653033
Cohn, Edward 2015. The High Title of a Communist: Postwar Party Discipline and the Values of the Soviet Regime. DeKalb: Northern Illinois University Press.
https://doi.org/10.1515/9781501757778
Cottam, Rachel 2001. Diaries and journals: General survey. – Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms. Toim Margareta Jolly. London-Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, lk 267-269.
Eelmäe, August 1972. Luise Vaheri juubeli puhul. – Keel ja Kirjandus, nr 9, lk 561-562.
Hein, Peeter 1969. Kirjanduslik klubi. Luise Vaher. – Eesti Raadio, 2. V. http://arhiiv.err.ee/guid/144780 (28. II 2019).
Hein, Peeter 1982. Luise Vaher – 70. – Eesti Raadio, 4. IX. http://arhiiv.err.ee/guid/15893 (28. II 2019).
Hellbeck, Jochen 2006. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press.
https://doi.org/10.4159/9780674038530
Hvostov, Andrei 2018. Armastades vabariiki ja iseennast. – Keel ja Kirjandus, nr 10, lk 795-799.
Ilmjärv, Magnus 2010. Hääletu alistumine. Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Tallinn: Argo.
“Keele ja Kirjanduse” ringküsitlus kirjanikele (Luise Vaher). – Keel ja Kirjandus 1989, nr 2, lk 105-106.
Kirss, Tiina 2017. Sündmusküllased elulood. Erich Araku käsikiri. – Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 897-915.
https://doi.org/10.54013/kk721a1
Käidud teedelt. Luise Vaher. Saatejuht Ülo Tuulik. – Eesti Televisioon, 26. I 1985. http://arhiiv.err.ee/vaata/191418 (28. II 2019).
Laanes, Eneken 2017. Trauma keelde tõlgitud. Kultuurideülesed mäluvormid eesti küüditamis- ja laagrimälestustes. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 241-257.
https://doi.org/10.54013/kk713a1
Mertelsmann, Olaf 2006. Mälu ajaloo allikana. – Vikerkaar, nr 4-5, lk 129-135.
Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The Nomenklatura System in the Estonian SSR. Toim Tõnu Tannberg. Ajalooline Ajakiri 2015 [teemanumber], kd 154, nr 4.
Olesk, Sirje 2002. Ühe kohanemise lugu. Johannes Semper. – S. Olesk, Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 89-101.
Peri, Alexis 2017. The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad. Cambridge-London: Harvard University Press.
https://doi.org/10.4159/9780674974388
Raud, Rein 2011. Subjektsus. – Humanitaarteaduste metodoloogia. Toim Marek Tamm. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, lk 296-326.
Ross, Johanna 2018. Aira Kaalust Mari Saadini. Nõukogude Eesti naisarenguromaan ja selle lugemisviisid. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 17.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Siemer, Kaari 2003. Võim, indiviid ja kohanemine elulugudes: Vanemad eestlased elust Nõukogude Eestis. – Mälu kui kultuuritegur: Etnoloogilisi perspektiive. Ethnological Perspectives on Memory. (Studia ethnologica Tartuensia 6.) Toim Terje Anepaio, Ene Kõresaar. Tartu: Tartu Ülikool, lk 124-149.
Sortside saladused. II, Valgamaa punased tapatööl. Koost Leo Levala. Tallinn: Tungal, 1994.
Zubkova, Elena 2016. The Baltic political elite of the ‘Stalin Generation’: Background, identity, and practices of governance. – The Baltic States under Stalinist Rule. Toim Olaf ­Mertelsmann. Wien-Köln-Weimar: Böhlau, lk 47-69.
https://doi.org/10.7788/9783412506049-005
Tammela, Mari-Leen 2018. Isikulooline perspektiiv Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloos 1920-1940. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis 45.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Utt, Olaf 1992. Luise Vaherile mõeldes (3. IX 1912-14. II 1992). – Keel ja Kirjandus, nr 5, lk 312-313.
Vaher, Luise 1961. Sinu teoks teha, noor seltsimees. – Noorus, nr 10, lk 41.
Vaher, Luise 1974. Emajõe jutustus. Tallinn: Eesti Raamat.
Valge, Jaak 2014. Punased I. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut, ­Rahvusarhiiv.
Viktorov, Viktor 1949. Žizn dopisyvaet knigu. – Ogonjok, nr 47, lk 8-9. [В. Викторов, Жизнь дописывает книгу. – Огонёк, no. 47.]