Folk expressions of the corona crisis in Estonia: Reuse of folklore as a way of coping

https://doi.org/10.54013/kk757a1

Keywords: COVID-19 pandemic tradition, folkloristics, folklore reuse, memes, narratives, proverbs

The aim of the article is to provide an overview of the reuse of folklore as a way of coping, based on the narratives related to COVID-19 pandemic collected from written, oral and online sources from March to June 2020. By giving examples of thematic religious and belief tradition, memes and proverbs, we point out how each new epidemic revives certain core motifs and root texts, some of which are exceptionally productive. We conclude that such a creative reuse of certain well-known and tested motifs in the interpretation of the disease helps to alleviate the unpredictability involved by the epidemic and enhances the feeling of being in control, although some traditional motifs may also cause or exacerbate fears and irrational behaviour.

 

Reet Hiiemäe (b. 1974), PhD, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, Senior Researcher (Vanemuise 42, 51003 Tartu), reet@folklore.ee

Mare Kalda (b. 1964), PhD, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, Senior Researcher (Vanemuise 42, 51003 Tartu), kalda@folklore.ee

Mare Kõiva (b. 1954), PhD, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, Leading Researcher, Acting Head of the Centre of Excellence in Estonian Studies (Vanemuise 42, 51003 Tartu), mare@folklore.ee

Piret Voolaid (b. 1971), PhD, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics, Senior Researcher, Executive Manager of the Centre of Excellence in Estonian Studies (Vanemuise 42, 51003 Tartu), piret@folklore.ee

References

Arhiiviallikad

Eesti Kirjandusmuuseumi (EKM) folkloristika osakonna teadusarhiivi (EFITA) rahva­luulekogu

F02-020 – epideemiafolkloori kogu (Piret Voolaid)

F02-021 – vanasõnade kogu (Piret Voolaid)

F08-004 – epideemiafolkloori kogu (Reet Hiiemäe)

Veebivarad

COVID-19 kriisi veebileht. Ametlik info. https://www.kriis.ee

Facebook

IT huumor. https://www.facebook.com/groups/IThuumor

Lev Mõškin. https://www.facebook.com/lev.moskin.98

Mulgi Kultuuri Instituut. https://www.facebook.com/mulgimaa

Põlva meemid. https://www.facebook.com/polvameemid

Vetsupaberi ost/müük/vahetus/rent. https://www.facebook.com/groups/191035718995182

IT-vaatlik. http://www.itvaatlik.ee

Know Your Meme. Internet Meme Database. https://knowyourmeme.com/

Reddit

Eesti reddit eestlastele ja eestimeelsetele. https://www.reddit.com/r/Eesti/

Terviseamet. https://www.terviseamet.ee

YouTube

Adrian Grimes. https://www.youtube.com/user/AdeGrimes/videos

dovelybell. https://www.youtube.com/c/dovelybell/videos

InVoca / by Raúl Irabién. https://www.youtube.com/c/InVocaMusic/videos

Shirley Șerban. https://www.youtube.com/c/Shirley%C8%98erban/videos

Kirjandus

Aljas, Riin 2016. Teadlased murdsid lahti nõukogude biorelva saladuse. – Postimees 17. VIII. https://heureka.postimees.ee/3803461/teadlased-murdsid-lahti-noukogude-biorelva-saladuse (12. XI 2020).

Bergdolt, Klaus 1994. Der schwarze Tod in Europa. Die Große Pest und das Ende des Mittel­alters. München: C. H. Beck.

Briggs, Charles; Mantini-Briggs, Clara 2016. Tell Me Why My Children Died: Rabies, Indige­nous Knowledge and Communicative Justice. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv11smhr5

Campion-Vincent, Veronique 2005. From evil others to evil elites: A dominant pattern in conspiracy theories today. – Rumor Mills. The Social Impact of Rumor and Legend. Toim Gary Alan Fine, V. Campion-Vincent, Chip Heath. New York: Routledge, lk 103–122. https://doi.org/10.4324/9781315128795-11

Dawkins, Richard 1976. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.

Eksperdid hoiatavad linnugripi ohtlikkuse eest. – Postimees 26. V 2005. https://www.postimees.ee/1478217/eksperdid-hoiatavad-linnugripi-ohtlikkuse-eest (12. XI 2020).

Elust, usust ja usuelust 2015. Koost Kai Maasoo, Saar Poll OÜ. http://www.saarpoll.ee/UserFiles/File/Elus,%20usust%20ja%20usuelust_2015_ESITLUS_FINAL.pdf (3. III 2020).

EV = Eesti vanasõnad I–V. (Monumenta Estoniae Antiquae III. Proverbia Estonica I–V.) Toim Arvo Krikmann, Ingrid Sarv. Tallinn: Eesti Raamat, 1980–1988.

Goldstein, Diane 2004. Once Upon a Virus: AIDS Legends and Vernacular Risk Perception. Logan: Utah State University Press.

Granbom-Herranen, Liisa 2016. The genre of proverb – a relic or very much alive? – Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond. (Studia Fennica Folkloristica 22.) Toim Kaarina Koski, Frog, Ulla Savolainen. Helsinki: Finnish Literature Society, lk 317–339.

Granbom-Herranen, Liisa; Babič, Saša; Voolaid, Piret 2015. Proverbial expressions in newspapers. A study in Estonia, Finland and Slovenia. – Traditiones, kd 44, nr 3, lk 5−32. https://doi.org/10.3986/Traditio2015440301

Grupp, Stefanie 2003. Political Implications of a Discourse of Fear. The Mass Mediated Discourse Of Fear In the Aftermath Of 9/11. Berlin. https://www.researchgate.net/publication/256691800_Grupp_Stefanie_The_Political_Implications_of_A_Discourse_of_Fear_MA_Thesis_New_York_University_2002 (12. XI 2020).

Habermas, Jürgen 1987. The Theory of Communicative Action, 2. Lifeworld and System:
A Critique of Functionalist Reason. Boston: Beacon Press.

Hiiemäe, Reet 1999. Katk ja aids – sarnaste fenomenide käsitlemine rahvapärimuses. – Kuuldust-nähtust. (Tänapäeva folkloorist 4.) Toim Eda Kalmre. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, lk 31–44.

Hiiemäe, Reet 2016. Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse pragmaatikast. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis 25.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Hiiemäe, Reet 2020. Läbi epideemiate kanduv rahvapärimus. – Postimees. Arvamus, Kultuur 28. III.

Hine, Christine 2015. Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury.

Jenkins, Henry 2014. A meme is a terrible thing to waste: An interview with Limor Shifman (Part one). – Confessions of an ACA-Fan. The Official Weblog of Henry Jenkins. http://henryjenkins.org/2014/02/a-meme-is-a-terrible-thing-to-waste-an-interview-with-limor-shifman-part-one.html#sthash.doq7VMU2.dpuf (12. XI 2020).

Kalda, Mare; Tuisk, Astrid 2019. Koolielu kajastamine õpilaste omaloodud meemilehtedel kolmes Tartu piirkonna koolis. – Mäetagused, nr 74, lk 151−174. https://doi.org/10.7592/MT2019.74.kalda_tuisk

Kalling, Ken 2012. Koolera Emajõe kallastel. Ühe 19. sajandil Supilinnas elanud teadlase töömailt. – Acta Architecturae Naturalis, kd 2, lk 131−144.

Kalling, Ken 2017. Meditsiini ajalugu. Tartu: Tartu Ülikool.

Karantiiniaja kitsikus toob linnarotid tänavatele. – Postimees 26. V 2020.

Kitta, Andrea 2019. The Kiss of Death: Contagion, Contamination, and Folklore. Louisville: University Press of Colorado. https://doi.org/10.7330/9781607329275

Krikmann, Arvo 1985. Vanasõnaparoodiatest. – Keel ja Kirjandus, nr 8, lk 474–483.

Krikmann, Arvo 1997. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I: Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. http://www.folklore.ee/~kriku/PARINTRO/Parintro.pdfb (12. XI 2020).

Kuperjanov, Maris 2020. Koroonaviiruse SARS-CoV-2 algusfaasi vastukaja sotsiaalmeedias. – Mäetagused, nr 76, lk 5–28. https://doi.org/10.7592/MT2020.76.kuperjanov

Kõiva, Mare 2010. Meie maakera viimased minutid. – Mäetagused, nr 46, lk 114–138. https://doi.org/10.7592/MT2010.46.koiva

Kõiva, Mare 2014. Fear of comets and coping mechanisms: Social dynamics on the example of a 17th century Japanese diary and Estonian folklore records. – Through the Ages. Time, Space and Eternity. (Sator 13.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, lk 91−100.

Laineste, Liisi; Voolaid, Piret 2016. Laughing across borders: Intertextuality of internet memes. – European Journal of Humour Research, kd 4, nr 4, lk 26–49. https://doi.org/10.7592/EJHR2016.4.4.laineste

Lamp, Dagmar 2020. Igor Mang ennustas praeguseid sündmusi ette kõhedusttekitavalt täpselt. – Sõbranna 13. III. https://sobranna.elu24.ee/6922359/igor-mang-ennustas-praeguseid-sundmusi-ette-kohedust-tekitavalt-tapselt (12. XI 2020).

Lee, Jon D. 2014. An Epidemic of Rumors: How Stories Shape Our Perception of Disease. Boulder: Utah State University Press. https://doi.org/10.7330/9780874219296

Liikane, Lauri; Kesa, Marilin 2011. Arvutisõnastik. https://www.keeleveeb.ee/dict/speciality/computer/ (12. XI 2020).

Litovkina, Anna Tóthné; Mieder, Wolfgang; Földes, Csaba 2006. Old Proverbs Never Die, They Just Diversify. A Collection of Anti-Proverbs. Burlington: University of Vermont; Veszprém: Pannonian University of Veszprém.

Lotman, Mihhail 2020. Meie ajastu katk. – Postimees. Arvamus, Kultuur 28. III.

Lugejakiri: Kas poest ostetud sidrunist võib saada AIDSi? – Ekspress.delfi.ee, 19. IV 2011. https://ekspress.delfi.ee/kuum/lugejakiri-kas-poest-ostetud-sidrunist-voib-saada-aidsi?id=44360649 (12. XI 2020).

Luik, Merle 2020. Kiri toimetajalt. – Naisteleht 1. IV.

Mieder, Wolfgang 2005. Proverbs are the Best Policy. Folk Wisdom and American Politics. Logan: Utah State University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt4cgr04

Mieder, Wolfgang 2008. “Proverbs Speak Louder Than Words”: Folk Wisdom in Art, Culture, Folklore, History, Literature, and Mass Media. New York: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-1-4539-0386-5

Milner, Ryan M. 2016. The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media. Cambridge: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262034999.001.0001

Moretti, Franco 1983. Signs Taken for Wonders: On the Sociology of Literary Forms. London: Routledge. https://doi.org/10.2307/1772338

Naljahambad tegutsevad. Laura Põldvere ja Koit Toome „Verona” sai koroonakriisis uue kuue. – Elu. Õhtuleht.ee, 19 III. 2020 https://elu.ohtuleht.ee/995890/naljahambad-tegutsevad-laura-poldvere-ja-koit-toome-verona-sai-koroonakriisis-uue-kuue (12. XI 2020).

Orwenjo, Daniel Ochieng 2009. Political grandstanding and the use of proverbs in African political discourse. – Discourse and Society, kd 20, nr 1, lk 123–146. https://doi.org/10.1177/0957926508097097

Randlo, Toomas 2020. Investor: head kriisi ei tohi raisku lasta. – Eesti Päevaleht 8. IV.

Reest, Vesta 2020. Kahjurite tõrjuja: aina visamad rotid ainult naeravad mürkide peale. – Pealinn 2. III.

Reisenbuk, Karel 2020. FOTO: Kopli lahes nähti delfiini. – Postimees 2. VI. https://www.postimees.ee/6987487/kopli-lahes-nahti-delfiine (12. XI 2020).

Rieken, Bernd 2008. Wütendes Wasser, bedrohliche Berge. Naturkatastrophen in der populären Überlieferung am Beispiel südliche Nordseeküste und Hochalpen. – Ist es der Sindt­fluss? Kulturelle Strategien und Reflexionen zur Prävention und Bewältigung von Naturgefahren. (Alpine Space – Man and Environment 4.) Toim Roland Psenner, Rheinhard Lackner, Maria Walcher. Innsbruck: Innsbruck University Press, lk 99–119.

Rintel, Sean 2013. Crisis memes: The Importance of templatability to Internet culture and freedom of expression. – Australasian Journal of Popular Culture, kd 2, nr 2, lk 253–271. https://doi.org/10.1386/ajpc.2.2.253_1

Shifman, Limor 2014. Memes in Digital Culture. (The MIT Press Essential Knowledge Series.) Cambridge: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9429.001.0001

Sikk, Rein 2000. Aids ajab liikvele muistsed katkujutud. – Eesti Päevaleht 11. X.

Singh, Lisa; Bansal, Shweta; Bode, Leticia; Budak, Ceren; Chi, Guangqin; Kawintiranon, Kornraphop; Padden, Colton; Vanarsdall, Rebecca; Vraga, Emily; Wang, Yanchen 2020. A first look at COVID-19 information and misinformation sharing on Twitter. – Preprint, 31. III. https://arxiv.org/pdf/2003.13907.pdf (12. XI 2020).

Sperber, Dan 1985. Anthropology and psychology: Towards an epidemiology of representations. – Man. New Series, kd 20, nr 1, lk 73–89. https://doi.org/10.2307/2802222

Zimmermann, Volker 1988. Krankheit und Gesellschaft: Die Pest. – Sudhoffs Archiv: Zeit­schrift für Wissenschaftsgeschichte, kd 72, v 1, lk 1–13.

Tamm, Daniel 2018. Meemi üürike õnn. – Müürileht 10. IV, lk 11.

Vainküla, Kristi 2001. „Tere tulemast aidsiklubisse!” – SL Õhtuleht 22. VI.

Valitsuse pressikonverentsi stenogramm, 27. veebruar 2020. – Vabariigi Valitsus. https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-pressikonverentsi-stenogramm-27-veebruar-2020 (27. XI 2020).

Valitsuse pressikonverentsi stenogramm, 5. märts 2020. – Vabariigi Valitsus. https://www.valitsus.ee/et/uudised/vabariigi-valitsuse-pressikonverentsi-stenogramm-5-marts-2020 (12. XI 2020).

Valitsuse pressikonverentsi stenogramm, 23. aprill 2020. – Vabariigi Valitsus. https://www.valitsus.ee/et/uudised/vabariigi-valitsuse-pressikonverentsi-stenogramm-23-aprill-2020 (27. XI 2020).

Vasli, Karoliina 2016. HIV-positiivne mees nakatas meelega oma partnereid. – Õhtuleht 30. XI.

Veltman, Madis; Tark, Indrek 2018. Fotod: Eestis ei tea umbes kolmandik HIV nakkuse kandjatest, et on nakatunud. – Delfi.ee, 1. XII. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eestis-ei-tea-umbes-kolmandik-hiv-nakkuse-kandjatest-et-on-nakatunud?id=84622061 (12. XI 2020).

Viikberg, Jüri 1997. Anekdoodiraamat. Naeruga eilsest. Eesti anekdoot 1960–1990. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Voolaid, Piret 2013. Täägin, järelikult olen olemas. Paröömiline pilguheit Tartu grafitile. – Mäetagused, nr 53, lk 7−38. https://doi.org/10.7592/MT2013.53.voolaid

Voolaid, Piret 2020a. Parem üks nädal liiga kaua kui üks päev liiga vähe ehk Vanasõnad kui sõnumi edastamise võimsad vahendid ametlikus ja rohujuuretasandi kriisisuhtluses. – Sirp 8. V.

Voolaid, Piret 2020b. Püsi kodus, karu tuleb! ehk Millest jutustab Haabersti karujahiga seotud glokaalne folkloorilainetus. – Sirp 29. V.

Voolaid, Piret; Voolaid, Kalle 2020. Eesti spordikommentaatorite ütlused rahvahuumori allikana. – Keel ja Kirjandus, nr 1–2, lk 44−61. https://doi.org/10.54013/kk747a3

Väli, Kristjan; Kõrvits, Greete 2020. FUIH! Toidukohtade sulgemine ajab rotid liikuma ja üksteist õgima. – Õhtuleht 26. V.

Wald, Priscilla 2008. Contagious: Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv11sms36

White, Alexandre I. R. 2020. Historical linkages: Epidemic threat, economic risk, and xeno­phobia. – The Lancet, kd 395, nr 10232, lk 1250–1251. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30737-6