PDF

Lühikroonika

 

 

• 18. augustil tähistati Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis akadeemik Arvo Krikmanni 75. sünnipäeva. Avasõnavõtuga esines Peeter Tulviste. Ettekanded pidasid Poola, Venemaa, Soome, USA ja Eesti teadlased.

• 29. augustil toimus Emakeele Seltsi koosolek „Ellen Niit 70 ja Külli Habicht 50”. Esinesid Pire Teras („Veel kord saarte aktsendist”), Kristiina Ross („Heinrich Stahli lauluraamatu kiituseks”) ja Karl Pajusalu („Edela-Eesti eesti keeles ja keeleteaduses”).

• 8. septembril kaitses JanikaKärk Tallinna Ülikoolis doktoritöö „Saksa ja eesti keele sagedamate värvingupartiklite võrdlev analüüs”. Juhendaja oli professor Helle Metslang (TÜ), oponendid dotsent Anne Arold (TÜ) ning dotsent ja vanemteadur Külli Habicht (TÜ).

• 12. septembril kaitses Mari Kendla Tallinna Ülikoolis doktoritöö „Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused”. Juhendaja oli dotsent Jüri Viikberg (TLÜ), oponendid Vilja Oja (EKI) ja Helsingi ülikooli dotsent Eino Koponen.

• 19. septembril peeti Tartu ÜlikoolisES-i üliõpilaskonverents, millega tähistati Euroopa keelte päeva. Ettekandega esinesid Minna Kuslap, Gerli Lokk, Elisabeth Israel, Brita Siimon, Kais Allkivi, Olle Sokk, Mirjam Ruutma, Katrin Leppik.

• 19. septembril toimus Tallinnas sarja „Etüüde nüüdiskultuurist” järjekordne konverents „(:)ilus sõda (:)kivisildnik 50”, kus astusid üles Karl Martin Sinijärv, Leo Luks, Neeme Lopp, Andrus Laansalu, Piret Viires, Kauksi Ülle ja juubilar ise.

• 24. septembril toimunud Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekul pidas Boris Veizenen ettekande „Oma kujutamine XX sajandi esipoole eesti reisikirjades”. Empiiriliseks materjaliks oli Eduard Bornhöhe, Oskar Kallase, Friedebert Tuglase, Karl Ast Rumori jt reisikirjad.

• 26. septembril tähistas Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon Euroopa keeltepäeva ja lähenevat rahvusvahelist tõlkijate päeva. Loengu „Mõtisklus õigustõlkest” pidas Heigo Soomere.