PDF

Lühikroonika

9. juunil peeti Eesti Kirjandusmuuseumis Ühenduse Eesti Elulood avalik üldkoosolek. Esinesid Triinu Ojamaa („Kirjad Kanadast: sissevaade Vaike Labi kogusse”) ja Marie Pullerits („Kiri loos ja laval”). Maarja Hollo tegi ülevaate Ühenduse Eesti Elulood möödunud aasta tegevusest.

15. juunil toimus Eesti Keele Instituudi veebiseminar „Keeletehnoloogia vältimatusest sotsiaalias ja humanitaarias”. Algust tehti tutvumisürituste sarjaga, mille eesmärk on tuua üksteisele lähemale keele­tehnoloogia ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnad. Esime­se kohtumise teema oli tekstianalüüs. Esinesid Raul Sirel („TEXTA rakendused tööstuses ja humanitaarias”), Siim Orasmaa („Eestikeelsete tekstide automaatanalüüs EstNLTK abil”) ja Kais Allkivi-Metsoja, Pille Eslon („Keele­tehnoloogia TLÜ digihumanitaaria kõrvalerialal”). Ettekannetele järgnesid rühmaarutelud ja järelduste tegemine.

16.–18. juunini peeti Tartus VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress, mille teema oli seekord „Kultuurimaastikud – keel ja meel”. Keerulises olukorras toimunud kongressist võttis osa 14 soome-ugri rahvast. Toimus neli temaatilist istungit: kodanikuühiskonna tegevus soome-ugri keelte säilitamisel ja arendamisel, soome-ugri kultuurid – traditsiooni(lise)st kaasaegseni, soome-ugri rahvad muutuva keskkonna tingimustes ja massikommunikatsioonivahendid.

19.–24. juunini toimus Helsingis SIEF-i (Rahvusvahelise Euroopa Etnoloogia ja Folkloristika Seltsi) 15. kongress „Breaking the rules? Power, participation, transgression”. Eesti Kirjandusmuuseumi esindas üle kümne delegaadi. Seekordsel kongressil oli põlistunud valdkondade (usundiuuringud, toidukultuur, poliitilised protestid, huumor, digitaalsed uurimismeetodid, ajaloolised kultuuriuuringud) kõrval esindatud ka uuemad suunad, nagu narratiivid humoristlikust ja poliitilisest aspektist, inimeste ja keskkonna suhted kriisiajal.

27. juunil sai Emakeele Seltsi kodulehe vahendusel jälgida Veski päeva salvestatud ettekandeid. Helle Metslangi tervituse järel esinesid Jüri Valge („Emakeele Selts 1920–2020”), Raimo Raag („Emakeele Selts, aga kas ikka akadeemiline?”) ja Mati Erelt („Emakeele Seltsi aastaraamat ESA 66”). Raadi kalmistul asetati lilled J. V. Veski kalmule, sõnavõtuga esines Reet Hendrikson.

29. juunil toimus konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas VI”. Esinesid eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) programmi nõukogu esimees, TÜ professor Birute Klaas-Lang, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, Uppsala ülikooli professor Raimo Raag, Budapesti ELTE ülikooli lektor Leila Kimmel ning Eesti Kunstiakadeemia professor ja ajaloolane David Vseviov. Konverentsi korraldasid Haridus- ja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool ning Eesti Instituut EKKAV-i programmi raames.