Hasso Krull

Trikster ja mütoloogiline turist

Pärimuse ümberpööramine Kreutzwaldi „Kalevipojas”*

Annika Kilgi

Eesti passiiv ja impersonaal XVII–XVIII sajandi piiblitõlkijate pilgu läbi

Livia Viitol

Luuletajaks kujunemine

Liidia Tuulse 100

Sõna

Lembit Vaba

vagel: kas etümoloogiline umbsõlm?

Raamatuid

Jaanus Adamson

Vahingust

Vahing. Mälestusi Vaino Vahingust. Koostanud Külli Trummal. Hermes, 2011. 336 lk.

Mathura

PILGUHEIT EESTI OMAELULOOKIRJUTUSELE: NÄHTUS JA SELLE AJALUGU

Methis. 5–6/2010. Studia humaniora Estonica. Koostaja ja toimetaja Leena Kurvet-Käosaar. 250 lk.

Marju Kõivupuu

Mõtsast löütü muistõjutu´, paigapealne pärimus

Metsast leitud kirik. Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus. Koostanud Valdo Valper, toimetanud Mall Hiiemäe. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused. Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae 28. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2010.

Vilja Oja

DOKTORIVÄITEKIRI UDMURDI JA SÜRJAKOMI VÄRVINIMEDEST

Елена Рябина. Основные цветообозначения в пермских языках. Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 11. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 262 lk.

Ringvaade

Ell Vahtramäe

Kogumiskonverents "Eetika ja valikud”

Jekaterina Mištšenko

Seitsmes muutuva keele päev

Birute Klaas-Lang

Eesti keel kõrgkoolis

Maarja-Liisa Pilvik

Kolmas soome-eesti kognitiivse lingvistika konverents

Helmi Neetar

Südamega elatud elu. Tuomo Tuomi

(26. X 1929 – 14. XI 2011)

Anu Haak

Esko Koivusalo

(23. VI 1936 – 12. I 2012)

KK 3/2012

Lühikroonika