Brita Melts

Poeedirahu – Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm

Pille Arnek

Nimede kirjutamisest XIX sajandi hauatähistel ja meetrikaraamatutes

Janika Päll

Eesti bukoolikast

Heiki-Jaan Kaalep

Keelelise küsitluse tõlgendamise ohud

Raamatuid

Heli Laanekask

Ustav süda ja truu käsi

J. H. Rosenplänteri maakeele päevaraamat. Faksiimiletrükk keeleliselt redigeeritud rööpteksti, kommentaaride ja saatesõnaga. Koostanud Vello Paatsi ja Kristi Metste. Litteraria. Eesti kultuuriloo allikmaterjale. Vihik 25. Eesti Kirjandusmuuseum, 2012

Rein Veidemann

Arutlusi kirjanduste vaheruumis(t)

Interlitteraria 17. World Literature and National Literatures. Peatoimetaja Jüri Talvet. Tegevtoimetaja Katre Talviste. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 413 lk.

Andreas Ventsel

Teejuht vene kultuuri juurde

Boriss Uspenski. Vene kultuuri jõujooni. Valik artikleid. Tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik. Ilmamaa, 2012. 664 lk.

Piret Voolaid

Eesti ja Poola huumoriuurijate koostöö päädis artiklikogumikuga

Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Volume 1:  Jokes and Their Relations. Toimetanud Liisi Laineste, Dorota Brzozowska ja Władysław Chłopicki. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2012. 284 lk.

Ülo Tedre

Saksameelse õpetlase mälestused

Leopold von Schroeder. Memuaarid. Ilmamaa, 2013. 339 lk.

Tuuli Tuisk

Kaua oodatud sõnaraamat

Liivi-eesti-läti sõnaraamat. Koostanud Tiit-Rein Viitso, toimetanud Valts Ernštreits. Tartu–Rīga: Tartu Ülikool, Latviešu valodas aģentūra, 2012. 415 lk.

Ringvaade

Pärtel Lippus

Karl Pajusalu muutuvas ajas

Airi Kapanen, Peep Nemvalts

Teine eesti teaduskeele konverents

Kristin Kuutma, Helen Kästik

Doktorikool „Tõde ja meetod: väärtustest vabaduseni”

nterdistsiplinaarsus ja metodoloogilised valikud

Eva Saar, Heinike Heinsoo, Madis Arukask, Ergo-Hart Västrik

Konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim”

Marja Kallasmaa

In memoriam. Professor Valdek Pall

(30. VI 1927–17. IV 2013)

KK 6/2013

Lühikroonika