PDF

Hando Runnel and language reform

https://doi.org/10.54013/kk672a2

References

Aavik 1921 = Uute sõnade ja vähem tuntud sõnade sõnastik. Sisaldab yle 4000 uuema ja vähem tuntud ning haruldasema sõna. Kokku säädnud Joh. Aavik. Teine parandet ja suuresti täiendet trykk. Tallinn: A. Keisermann.

Aavik, Johannes 1924. Keeleuuenduse äärmised võimalused. Tartu: Istandik.

Aavik, Johannes 2010. Ideepe. Johannes Aaviku ideede päevik. Väljaande koostaja ja peatoimetaja Helgi Vihma. Tallinn: TEA kirjastus.

Aavik, Tuglas 1990 = Kultuurilugu kirjapeeglis. Johannes Aaviku ja Friedebert Tuglase kirjavahetus. Koostanud ja kommenteerinud Helgi Vihma. Tallinn: Eesti Raamat.

Adams, Valmar 1971. Sinu sekundid. Tallinn: Eesti Raamat.

Kamberg, Erik 1999. Tartus-viibija käekõrval. – Läbi äreva vere. Pühendusteos Hando Runnelile. Tartu: HRS, lk 87–110.

Martinet, André 1963. Grundzüge der Allgemeinen Sprachwisseschaft. Stuttgart: Kohlhammer.

Runnel, Hando 1984a. Mütoloogiatest. – Hando Runnel, Ei hõbedat, kulda. Tallinn: Eesti Raamat, lk 31–34.

Runnel, Hando 1984b. Aja lugu. – Hando Runnel, Ei hõbedat, kulda. Tallinn: Eesti Raamat, lk 34–35.

Runnel, Hando 1984c. Kellele kuulub keel. (Kõne Tapa keelepäeval). – Hando Runnel, Ei hõbedat, kulda. Tallinn: Eesti Raamat, lk 261–267.

Runnel, Hando 1991. Hingerahust ja bürokraatiamasina kohutavusest. (Kirjanike kongressil 1986). – Hando Runnel, Isamaavajadus. Tallinn: Perioodika, lk 36.

Runnel, Hando 1998. Kuidas Poe Edgar Adamsoni Hendriku vangi võttis. – Hando Runnel, Jooksu pealt suudeldud. Tartu: Ilmamaa, lk 326–340.

Runnel, Hando 2008. Väravahingede kriiksumist kuulnud ehk mõisteline sõnastik autori elu- ja loominguloo juurde. Tartu: Ilmamaa.

Siiras, Jaan 1942. Viro neuvostokurimuksessa: piirteitä Viron tapahtumista ja kehityksestä bolševikkivallan aikana vv. 1939–1941. Porvoo–Helsinki: WSOY.