PDF

How to talk about poetry and why?

Mart Velsker. Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020. (Studia litteraria Estonica 21.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 463 lk.