PDF

Presentation of foreign words in Estonian dictionaries

Tiina Paet. Võõrainese kinnistumine eesti keeles: keelekorralduslik ja leksikograafiline vaade. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 51.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 259 lk.