PDF

That which cannot be said differently

Marko Pajević. Poeetiliselt mõtelda. Nüüd ja kohe. (Kaasaegne mõte.) Tlk Jaanus Sooväli. [Tartu:] Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 133 lk.