Rebekka Lotman

Evasive poetry

Some observations and notes on Estonian rap and Insta-poetry

Aivar Põldvee

News of old primers

Helen Hint, Djuddah A. J. Leijen, Anni Jürine

About the features of Estonian academic writing

Books

Berk Vaher

A middle-aged man wants away from home

Mehis Heinsaar. Võlurite juures. Jutte ja novelle 1997–2020. Tallinn: Paradiis, 2021. 304 lk.; Mehis Heinsaar. Ööpäevik. Loomingu Raamatukogu 2022, nr 1–2. Tallinn: SA Kultuurileht. 120 lk.

Leena Kurvet-Käosaar

Inclined towards the future

Kai Aareleid. Vaikne ookean. Tallinn: Varrak, 2021. 283 lk.

Heli Allik

The visual form, the looks

Hasso Krulli mõistatus. (Hasso Krulli mõistatus. (Etüüde nüüdiskultuurist 8.) Koostaja ja toimetaja Neeme Lopp. Tallinn: Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, 2019. 256 lk.

Maarja Vaino

The poetic web between individual and collective consciousness

Eve Pormeister. Näen, kuulan, tunnetan. Vaatlusi, mõtisklusi maailma tajumisest ja eneseotsingutest sõna abil. Tallinn: EKSA, 2021. 515 lk.

Toms Ķencis

Estonian folklore and Soviet coloniality

Kaisa Langer. Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis 31.) Tartu: University of Tartu Press, 2021. 182 lk.

Kristiina Tiideberg

A Baltic-German view of pre-WW2 Estonia

Oswald Hartge. Lapsepõlvest ühe ajastu lõpuni. Mälestused 1895–1939. Tõlkija Reet Bender. Tartu: Tartu Linnamuuseum, 2021. 456 lk.

Brita Melts, Maria-Maren Linkgreim

Annotations

Reviews

KK 4/2022

Review