Neeme Lopp

Towards the democratic word!

Peeter Sauter’s “Indigo” as a symptom

Virve Sarapik

Estonian Soviet encyclopedia

Knowledge building, contexts and dialogues

Elisabeth Kaukonen

Gender marked vocabulary on the example of Estonian sports news

INTERVIEW

Vivian Siirman

A folklorist has good prerequisites for engagement in community service

Ergo-Hart Västrik 50

Books

Jaak Urmet

Estonian translations of Goethe´s poetry as an enjoyable masterclass given by August Sang

Nõmmeroosike. Goethe luule eesti keeles. Koostanud ja toimetanud Vahur Aabrams, Liina Lukas, Susanna Rennik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. 775 lk.

Raili Marling

Johannes Semper´s hassles around gender

Merlin Kirikal. „Olin lahti murdunud elule”: modernse soo ja keha kujutamine Johannes Semperi Teise maailmasõja eelses loomingus. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 67.) Tallinn: Tallinna Ülikool, 2021. 268 lk.

Ekaterina Velmezova

Research outside the cramped academic box

Vestlused Lotmaniga. (Bibliotheca LOTMANIANA.) Koostanud ja toimetanud Marek Tamm. Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2022. 468 lk.

Andres Andresen

School and church, plus language

Kirik, keel ja kool. Haridusideed varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 17. Raamat ja aeg 6.) Koostanud Piret Lotman. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2021. 184 lk.

Jüri Viikberg

Fame post mortem

Uurimusi lõunaeesti keelesaartest / Studies on the South Estonian language islands (Leivu, Lutsi, Kraasna). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri – Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguis-tics, kd 12, nr 2. Erinumber. Külalistoimetajad Uldis Balodis ja Karl Pajusalu. Tartu: Tartu Üli-kooli Kirjastus, 2021. 390 lk.

Reviews

KK 6/2022

Reviews