Words

Jüri Viikberg

Letter of indulgence, communion wafer and fair: aablat, oblaat, laat

Lembit Vaba

Sarn and sarnane

Vilja Oja

The word family with the kõõr-stem referring to a squint

Miscellanea

Jaan Kaplinski

On possible equivalents of the Hebrew ruach (Greek pneuma)

Marja Kallasmaa

Distinction and indistinction

Jan Kaus

Eduard Vilde’s truth and justice

Vello Paatsi

Why was the censorship of Estonian printed matter moved to Riga in 1869?

Norman Kuusik

Why are Hungarians reluctant to be Finno-Ugrians?

Angela Marcantonio and Jobbik in the same sentence

Focus

Joel Sang

Exegi monumentum

Pille-Riin Larm

An editor’s view of literary criticism, without cultural atavism

Discussion

Enn Ernits

Some remarks to Jaan Kaplinski’s treatment of the plural

Books

Epp Annus

True love and the its truth regimes

Armastus ja sotsioloogia. A. H. Tammsaare romaan „Ma armastasin sakslast”. Koostanud ja toimetanud Mirjam Hinrikus, Jaan Undusk. Moodsa eesti kirjanduse seminar 2. Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2013.

Tarmo Kulmar

Memories of an honorable linguist

Pent Nurmekund – keeletark ja õpetaja. Koostaja Ott Kurs. Toimetaja Tõnu Tender, abitoimetaja Anti Lääts. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu toimetised 1. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

Külli Habicht

A dissertation on German and Estonian modal particles

Janika Kärk. Saksa ja eesti keele sagedamate värvingupartiklite võrdlev analüüs. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 38. Tallinna Ülikool, 2014.

Janika Kronberg

Exculpation of Jämejala: A place story by Lauri Sommer

Lauri Sommer. Sealpool sood. Toimetanud Liina Smolin. Kirjastus Menu, 2014.

Maarja Vaino

Literary heritage and our collective stresses

Kirjanduspärand kultuuriloos. Koostanud Marin Laak ja Sirje Olesk. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014; Autogenees ja ülekanne. Moodsa kultuuri kujunemine Eestis. Koostanud Rein Undusk. Collegium litterarum 25. UTKK, 2014.

Sven-Erik Soosaar

What is the origin of the Estonian language?

Ago Künnap. Eesti keele päritolu. Tartu, 2013.

KK 2/2015

Annotations

Ott Kilusk

A birdseye view of some strange titles

Berk Vaher. Sõnastamatu lend sõnades. Kirjutusi kirjandusest I. Toimetanud Priit Kruus. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

Tiina Kirss

The diary of Aino Suits: A document of the period as well as a literary work

Aino Suits. Päevaraamat 1901–1964. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Varrak, 2014.

Rein Veidemann

First there was home

Methis. Studia humaniora Estonica 2014, nr 13. Eksiilkirjanduse erinumber. Koostajad Kadri Tüür, Marin Laak. Toimetaja Kadri Tüür. Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv.

Enn Ernits

The first Votic textbook

Виталий М. Чернявский. Самоучитель водского языка. Vad'd'a ceele izeõpõttaja. Москва: Кнорус, 2014.

Valve-Liivi Kingisepp

Heinrich Stahl in his time

Piret Lotman. Heinrich Stahli elu ja looming. Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 14. Eesti Rahvusraamatukogu, 2014.

Joel Sang

Leftist intellectuals in the first Estonian Soviet government

Piret Lotman. Heinrich Stahli elu ja looming. Eesti Rahvusraamatukogu toimetised 14. Eesti Rahvusraamatukogu, 2014.

Tiiu Jaago

Fairy tales of a different sort

Eesti muinasjutud. I:1. Eesti muinasjutud. I:2.

Cornelius Hasselblatt

How big is world literature?

Aija Sakova-Merivee. Ausgraben und Erinnern. Denkbilder des Erinnerns und der moralischen Zeugenschaft im Werk von Ene Mihkelson und Christa Wolf.

Johanna Ross

A Poet with a capital P, a Special Snowflake with a capital S

Andrus Kasemaa. Minu viimane raamat. Varrak, 2014.

Ott Puumeister

What is the right term for „nomination”?

Acta Semiotica Estica XI. Uurimusi nominatsiooni semiootikast. Koostajad ja toimetajad Tanel Pern, Ülle Pärli. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014.

Vilja Oja

A monograph on Estonian fish names

Mari Kendla. Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 37. Tallinna Ülikool, 2014.

Piret Õunapuu

Readings from the folk treasury, volume 5

Mall Hiiemäe. Endis-Eesti elu-olu V. Lugemispalu kodusest ja perekondlikust elust. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 30. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2013.

Joel Sang

Õnnepalu as an internal emigrant

Tõnu Õnnepalu. Lõpetuse ingel. Märkmeid sügissaarelt. Loomingu Raamatukogu 2015, nr 8–9.

Piret Lotman

Reed and paper: A book dedicated to Endel Annus, a bibliographer par excellence

Elu raamatute keskel. Endel Annus 100. Toimetuskolleegium Tiina Aasmann, Anne Ainz, Helje-Laine Kannik, Anne Valmas (peatoimetaja). Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, 2015.

Jüri Viikberg

The vernacular dictionaries of Mulgi and Hiiu dialects

Alli Laande, Triin Todesk. Mulgi sõnastik. Toimetanud Karl Pajusalu, Urmas Sutrop, Ellen Niit. Eesti Keele Sihtasutus, 2013; Paul Kokla. Hiiu sõnaraamat. Toimetanud Meeli Sedrik. EKI, MTÜ Hiiu Öko, Eesti Keele Sihtasutus, 2015.

Mall Jõgi, Brita Melts

Annotations

Tõnis Parksepp

A dazzling light

Asta Põldmäe. Ja valguse armulise. Kirjatöid aastaist 1975–2013. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.

Aivar Põldvee

Studies on the Baltic Enlightenment

Balti kirjasõna ja kultuurielu valgustusajastu peeglis. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae 21 (28). Koostanud Katre Kaju. Eesti Ajalooarhiiv, 2014.

Aija Sakova-Merivee

Original thinking emerging from a dialogue

Thomas Salumets. Mõju mõnu. Studia litteraria Estonica 14. Koostajad Thomas Salumets ja Arne Merilai. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014.

Indrek Koff

Just like in a fairy tale

Eesti laste- ja noortekirjandus 1991–2012. Eesti Lastekirjanduse Keskus, 2014.

Sulev Iva

Texts representing the Estonian enclave subdialects of Leivu, Lutsi and Kraasna

Mari Mets, Anu Haak, Triin Iva, Grethe Juhkason, Mervi Kalmus, Miina Norvik, Karl Pajusalu, Pire Teras, Tuuli Tuisk, Lembit Vaba. Eesti murded IX. Lõunaeesti keelesaarte tekstid. Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool, 2014.

Madis Arukask

Creation and pre-creation: A folklorist’s view

Aado Lintrop. Loomisaja lood. Uurimusi ja tõlkeid Põhja-Euraasia rahvaste usundist. Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 32. Toimetanud Mall Hiiemäe. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2014.

Eda Kalmre

An insight into the animated world of Estonians

Mall Hiiemäe. Virumaa vanad vaimujutud. Viru Instituut, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2015.

Krista Aru

Oskar Kallas – „heir to the Russian throne” not only for Ludza Estonians

Oskar Kallas. Maajumala poig. Koostaja: Hando Runnel. Eesti mõttelugu 123. Ilmamaa, 2015.

Kristi Salve

Ancestral treasure in use at last

Ludzas igauņu pasakas. No igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš. Mansards. 2015.

Arno Oja

A soulful view from Angel’s Bridge

Indrek Hirv. Hingekiri. Kogutud luuletused. Ilmamaa, 2013; Indrek Hirv. Kassitoome. Ilmamaa, 2015.

Tõnis Parksepp

Mr Moth and a licence to die

Kaur Riismaa. Pimeda mehe aiad. Tänapäev, 2015; Kaur Riismaa. Pühamägi. Verb, 2015.

Lembit Vaba

A kind of miracle – the Estonian-Latvian dictionary out at last

Igauņu-latviešu vārdnīca. Eesti-läti sõnaraamat. Atbildīgais redaktors / Vastutav toimetaja Valts Ernštreits. Sastādītāji / Koostajad Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga. Latviešu valodas aģentūra, Eesti Keele Sihtasutus, 2015.

Ojārs Bušs

A dictionary and/or an experiment

Läti-eesti sõnaraamat. Latviešu-igauņu vārdnīca. Projektijuht / Projekta vadītājs Arvi Tavast. Sõnaraamatu töörühm / Vārdnīcas darba grupa Merle Madisson, Aive Mandel, Tauno Nõulik, Anita Tannenberg. Eesti Keele Instituut / Igauņu valodas institūts.

Berk Vaher

What if all machines are actually broken at one end?

 On the novel "Ma olen elus" ("I´m alive") by Jan Kaus

Rutt Hinrikus

Personality and lifework

On a collection of essays "Kaastekste" ("Co-texts") by literary critic Maie Kalda

Szilárd Tóth

The virtual comet of the mysterious coryphaeus of Estonian hungarology

On the monograph "Ungari kirjandus mitteungarlastele" ("Hungarian literature for non-Hungarians") by Ivar Sinimets

Kaarina Rein

Medical terms in different languages – for whom and why?

On "Lingua latina in anatomia" by Enn Ernits

Mart Kuldkepp

The never-ending vocation of translator

Mati Sirkel. Orva-aastad. Valik ees-, vahe- ja järelsõnu tõlgetele ning mõned lehelood. Tuum, 2004; Mati Sirkel. Uued orva-aastad. Kommentaarium. Tuum, 2009; Mati Sirkel. Vanad vastuseta küsimused. Esseed, intervjuud, kõned. Tuum, 2014.

Madli Kütt

A translation historian between theory and practice

Anne Lange. Tõlkimine omas ajas. Kolm juhtumiuuringut eesti tõlkeloost. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015.

Pirkko Nuolijärvi

A study of collocations

Liisi Piits. Sagedamate inimest tähistavate sõnade kollokatsioonid eesti keeles. Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 23. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015.

Brita Melts, Johanna Ross, Indrek Koff

Annotations

Rejoinder

Uno Schultz

When did Ain Rannaleet die?