PDF

Lühikroonika

• 6.–7. juulini toimus Palal üheaegselt 48. Baltimaade esperantopäevadega konverents „Interlingvistika ja identiteet”, mis oli pühendatud slavisti ja interlingvisti, Tartu Ülikooli emeriitprofessori Aleksandr Dulitšenko 70. sünnipäevale. Giorgio Silfer (Šveits) rääkis rahvusvahelisest plaankeelest identiteedi näitajana, Michael Cwik (Belgia) kultuurilisest, keelelisest ja religioossest identiteedist Euroopa Liidus, Enn Ernits vadjalase Dmitri Tsvetkovi keele- ja rahvustundest, Aleksandr Dulitšenko interlingvistika kohast oma elus, Pavel Varunin vanausuliste kultuurist Eestis, Madis Linnamägi Johannes Aaviku keeleuuendusest ning Valdas Banaitis (Leedu) ja Brian R. Moon (Luksemburg) esperanto baasgrammatikast. Eesti Interlingvistika Selts kuulutas interlingvistikaalaste teenete eest auhinna   Academicus Ariste  laureaatideks Michael Cwiki, Giorgio Silferi ja  Zlatko Tišljari (Horvaatia).

• 6.–7. juulini toimus Gustav Wulff-Õie majamuuseumis Nüpli kirjandusteaduse II suvekool pealkirja all „Peegeldused kirjanduse sees ja ümber”. Tegeldi erinevat laadi peegeldustega: paralleelid kirjandusprotsessis kahel pool raudset eesriiet, kirjandusteoste kino- ja teatriadaptsioonid, ajaloolise olukorra kajastumine tekstides ja metatekstides jm. Ettekande pidasid Tanel Pern, Kristel Kotta, Kersti Unt, Marin Laak, Arne Merilai, Katre Pärn, Toomas Kiho, Kristin Vaik, Mart Velsker, Marja Unt, Brita Melts, Igor Kotjuh, Aija Sakova, Ülle Pärli, Kristina Kivirand, Johanna Ross, Merilin Kotta, Tiina Sulg, Martin Carayol, Pille-Riin Larm ja Mele Pesti. Mart Velsker juhtis arutelu Sven Vabari koostatud kogumiku „Mitte-Tartu” üle. Kõnelevate kriitikutena esinesid Toomas Liivamägi, Mihkel Kunnus ning Kristjan Pruul ja sõna anti ka kohalviibinud autoritele.

• 28. augustil kaitses Annika Kilgi Tallinna Ülikoolis doktoritöö „Tõlkekeele dünaamika piibli esmaeestinduse käigus: verbi morfosüntaksi areng ja lõplik toimetamisfaas”. Juhendajad olid Eesti Keele Instituudi vanemteadur Kristiina Ross ja Tartu Ülikooli professor Martin Ehala, oponendid olid Tartu Ülikooli dotsent Külli Habicht ja Uppsala Ülikooli professor Raimo Raag.